Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

A=1×4+2×5+3×6+…+100×103

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6] – Đề Bài: A=1×4+2×5+3×6+…+100×103.

Hướng dẫn giải:

Ta có: A=1×4+2×5+3×6+…+100×103

A = 1.(2 + 2) + 2.(2 + 3) + 3.(2 + 4) + … + 100.(2 + 101)

A = (1.2 + 2.3 + 3.4 + 5.6 + …+ 100.101) + (1.2 + 2.2 + 3.2 + 4.2 + … + 100.2)

A = 34.100.101 + 101.100

A = 35.100.101

A = 353500.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến