Author Archive

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = |x + 22| + |x + 12| + |x + 1944|

[Chuyên mục gia sư bổ trợ Toán lớp 7] – Đề bài: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = |x + 22| + |x + 12| + |x + 1944|. Hướng dẫn Giải: A = |x + 22| + |x + 12| + |x + 1944| A = |x + 22| + |- […]

Bổ trợ kiến thức Toán lớp 6 – Bài 2

[Chuyên mục gia sư Toán lớp 6] – Bổ trợ kiến thức Toán lớp 6 – Bài 2. Bài 2: Viết liên tiếp các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 999 ta được một số tự nhiên A. Hỏi: Số A có bao nhiêu chữ số? Tính tổng các chữ số của số A? […]

Bổ trợ kiến thức Toán lớp 6 – Bài 1

[Chuyên mục gia sư Toán lớp 6] – Bổ trợ kiến thức Toán lớp 6 – Bài 1.   Bài 1: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn 30, chia hết cho 3. B là tập hợp các số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn 30, chia hết cho 9. […]

Tính: A = 1.99^2 + 2.98^2 + 3.97^2 + … + 49.51^2

[Chuyên đề dãy số viết theo quy luật] – Đề bài: Tính: A = 1.992 + 2.982 + 3.972 + … + 49.512 Giải: Ta có: A = 1.992 + 2.982 + 3.972 + … + 49.512 A = (100 – 99).992 + (100 – 98).982 + (100 – 97).972 + … + (100 – 51).512 […]

Bài tập nâng cao Toán lớp 7 – Bài 2

[Chuyên mục Bồi dưỡng nâng cao phát triển Đại số lớp 7] – Bài tập nâng cao Toán lớp 7 – Bài 2. (Bài toán liên quan về dãy số viết theo quy luật)   Đề bài:Cho n số x1, x2, …, xn mỗi số nhận giá trị 1 hoặc -1. Chứng minh rằng nếu: x1x2 […]

Bài tập nâng cao Toán lớp 7 – Bài 1

[Chuyên mục Bồi dưỡng nâng cao phát triển Toán lớp 7] – Bài tập nâng cao Toán lớp 7 – Bài 1. (Bài toán liên quan về dãy số viết theo quy luật)   Đề bài: Cho A = 1 – 7 + 13 – 19 + 25 – 31  + … a) Biết A = […]

PH Thảo hỏi bài toán lớp 6 như sau:

[Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6] – PH Thảo hỏi bài toán lớp 6 như sau: Đề bài: chào trung tâm tôi có 1 bài toán sau muốn giải đáp : với cùng 4 chữ số 2;5;6;7 viết tất cả các số: a) chia hết cho 4 b) chia hết cho 8 c) chia hết cho […]

Hỏi toán lớp 5 – Bài toán về lãi suất

Hỏi toán lớp 5 – Bài toán về lãi suất Đề bài: Một người mua vào một chiếc quạt với giá 200000 đồng .Hỏi người đó phải bán chiếc quạt với giá bao nhiêu để được lãi 20% giá bán ? Phân tích bài toán:  Vốn = 200000 đồng Giá bán là 100% thì lãi 20% […]

Cho dãy số: 10, 10^2, 10^3, … 10^20. Chứng minh rằng tồn tại một số chia cho 19 dư 1

[Bồi dưỡng kiến thức Toán lớp 6] – Đề bài: Cho dãy số: 10, 102, 103, … 1020. Chứng minh rằng tồn tại một số chia cho 19 dư 1. Giải: Theo nguyên lý Di-rich-le ta suy ra: Tồn tại hai số trong 20 số khi chia cho 19 có cùng số dư. Suy ra hiệu […]

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 5

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 5

[Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Toán lớp 6] – Đăng ký học tập Toán 6 nâng cao – Liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916. Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 5: Bài toán liên quan phân số, tỉ số phần trăm  

Chứng minh rằng n^5 – n chia hết cho 30

[Các bài toán liên quan về chia hết trong toán THCS] – Đề bài: Chứng minh rằng n5 – n chia hết cho 30. Hướng dẫn giải: Ta có: n5 – n = n.(n4 – 1) = n.(n4 – n2 + n2 – 1) = n.[(n4 – n2) + (n2 – 1)] = n.[n2(n2 – 1) + […]

Tổng của ba số nguyên tố bằng 1012. Tìm số nhỏ nhất trong ba số nguyên tố đó.

[Các bài toán liên quan về số nguyên tố trong toán THCS] – Bài 2: Đề bài: Tổng của ba số nguyên tố bằng 1012. Tìm số nhỏ nhất trong ba số nguyên tố đó. Hướng dẫn giải: TH1: Nếu 3 số nguyên tố là số lẻ thì tổng của 3 số nguyên tố là […]

Các bài toán liên quan về số nguyên tố – Bài 1

[Các bài toán liên quan về số nguyên tố trong toán THCS] – Bài 1: Đề bài: Ta biết rằng có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100. Tổng của 25 số nguyên tố đó là số chẵn hay lẻ?  Hướng dẫn giải: Trong 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100 có một số nguyên tố […]

Các bài toán vận dụng nguyên lý Di-rich-le – Bài 1

[Nguyên lý Di-rich-le trong toán THCS] – Đề bài: Cho dãy số: 10, 102, 103, … 1020. Chứng minh rằng tồn tại một số chia cho 19 dư 1. Hướng dẫn giải: Theo nguyên lý Di-rich-lê tồn tại 2 số trong 20 số trên khi chia cho 19 có cùng số dư. Giả sử có hai […]

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 4

[Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Toán lớp 6] – Đăng ký học tập Toán 6 nâng cao – Liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916. Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 4. Đề bài số 4:Tìm số nguyên tố p sao cho p2 + 44 là số nguyên […]

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 3

[Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Toán lớp 6] – Đăng ký học tập Toán 6 nâng cao – Liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916. Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 3. Đề bài số 2: Chứng minh rằng: CMR: 2001.2002.2003.2004 + 1 là hợp số. Hướng dẫn: […]

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 2

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 2

[Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Toán lớp 6] – Đăng ký học tập Toán 6 nâng cao – Liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916. Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 2. Đề bài số 2: Chứng minh rằng: 1/2³ + 1/3³ + 1/4³+…+1/2014³ < 1/4. Hướng dẫn:

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 1

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 1

[Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Toán lớp 6] – Đăng ký học tập Toán 6 nâng cao – Liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916. Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 1.

Toán lớp 8 – Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Bổ trợ kiến thức Toán lớp 8 – Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Đề bài: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. 3×2 + 10x + 3 2×2 + 3x + 1 3×2 + 8x + 4 3×2 – 5x + 2 3×2 + x + 15 18×2 + […]

Tuyển tập Đề luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 6 (Đề 3)

[Tài liệu tham khảo Toán lớp 6] – Tuyển tập Đề luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 6 (Đề 3). Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 6 tại Hà Nội và trên toàn quốc học tập tốt môn Toán lớp 6, hệ thống gia sư thủ khoa Toán Tài Đức Việt cung […]