Author Archive

Tuyển tập Đề luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 6 (Đề 2)

[Tài liệu tham khảo Toán lớp 6] – Tuyển tập Đề luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 6 (Đề 2). Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 6 tại Hà Nội và trên toàn quốc học tập tốt môn Toán lớp 6, hệ thống gia sư thủ khoa Toán Tài Đức Việt cung […]

Tuyển tập Đề luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 6 (Đề 1)

[Tài liệu tham khảo Toán lớp 6] – Tuyển tập Đề luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 6 (Đề 1). Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 6 tại Hà Nội và trên toàn quốc học tập tốt môn Toán lớp 6, hệ thống gia sư thủ khoa Toán Tài Đức Việt cung […]

Tính biểu thức A = 2 + 5 + 9 + 14 +…+ 4949 + 5049

[Bổ trợ kiến thức Toán 6] – Tính biểu thức A = 2 + 5 + 9 + 14 +…+ 4949 + 5049. Hướng dẫn: Ta có: A = 2 + 5 + 9 + 14 +…+ 4949 + 5049. => 2A = 2.(2 + 5 + 9 + 14 +…+ 4949 + 5049) => 2A […]

Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức trong toán THCS

[Bổ trợ kiến thức toán THCS] – Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức trong toán THCS. Phương pháp dùng định nghĩa. Phương pháp dùng biến đổi tương đương. Phương pháp dùng bất đẳng thức quen thuộc. Phương pháp sử dụng tính chất bắc cầu. Phương pháp dùng tính chất tỉ số. Phương pháp […]

Bài tập nâng cao Toán 7 học kì 2 – Phần Đại số

Bài tập nâng cao Toán 7 học kì 2 – Phần Đại số Bài 1: Tính giá trị của biểu thức: x5 – 2009×4 + 2009×3 – 2009×2 + 2009x – 2010 tại x = 2008. Bài 2: Tính giá trị biểu thức 2×5 – 5×3 + 4 tại x, y thỏa mãn: (x – 1)20 […]

Tuyển tập 21 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2014 – 2015(có đáp án)

Tuyển tập 21 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2014 – 2015(có đáp án). A. GIA SƯ THỦ KHOA TÀI ĐỨC VIỆT CHẤT LƯỢNG CAO CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TOÁN LỚP 9 ÔN THI VÀO LỚP 10 NHƯ SAU: Cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo […]

Chuyên đề Tứ giác nội tiếp đường tròn – Hình học lớp 9 ôn thi vào lớp 10

[Luyện thi vào lớp 10 môn Toán] – Chuyên đề Tứ giác nội tiếp đường tròn – Hình học lớp 9 ôn thi vào lớp 10. ĐỀ BÀI Bài 1: Cho ∆ABC, BD và CE là hai đường cao. Chứng minh: Tứ giác BDCE và AEHD nội tiếp. Bài 2: Cho hình thang cân ABCD (AB […]

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 10

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 10

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 10. ĐỀ SỐ 10

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 9

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 9

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 9. ĐỀ SỐ 10

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 8

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 8

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 8. ĐỀ SỐ 8

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 7

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 7

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 7. ĐỀ SỐ 7

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 6

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 6

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 6. ĐỀ SỐ 6

Tìm (a; b; c) thuộc Z, biết a+b-c=-3 ; a-b+c=11 ; a-b-c =-1

[Hỗ trợ học tập – giải đáp chương trình Toán lớp 8] – Tìm (a; b; c) thuộc Z, biết a+b-c=-3 ; a-b+c=11 ; a-b-c =-1. Giải: Theo đề bài ta có: a+b-c=-3 (1) a-b+c=11 (2) a-b-c =-1 (3) Từ (1) và (2) => (a+b-c) + (a-b+c) = -3 + 11 => 2a = 8 […]

Tìm n thuộc Z để -n^2 + 3n -7 chia hết cho n+2

[Hỗ trợ học tập – giải đáp chương trình Toán lớp 6] – Tìm n để -n2 + 3n -7 chia hết cho n+2. Giải: Ta có: -n2 + 3n – 7 = -n.(n + 2) + 5n – 7 = -n(n + 2) + 5.(n + 2) -17 Để -n2 + 3n -7 chia hết […]

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 5

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 5

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 5. ĐỀ SỐ 5

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 4

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 4

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 4. ĐỀ SỐ 4

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 3

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 3

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 3. ĐỀ SỐ 3

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 2

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 2

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 2. ĐỀ SỐ 2

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 1

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 1

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 1. ĐỀ SỐ 1

Cộng cả tử và mẫu phân số 17/22 với cùng một số tự nhiên a rồi rút gọn ta được 4/5. Tìm a

[Học toán lớp 6 trên mạng] – Đề bài: Cộng cả tử và mẫu phân số 17/22 với cùng một số tự nhiên a rồi rút gọn ta được 4/5. Tìm a. Hướng dẫn giải: Theo đề bài ta có: (17 + a)/(22 + a) = 4/5 => 5.(17 + a) = 4.(22 + a) => […]