Gia sư môn Toán » Hình Học

Bài toán hình học thứ nhất

Cho tam giác đều ABC có diện tích là 2pi mét vuông và hình tròn (A; R). Hỏi giá trị của R là bao nhiêu để diện tích phần tô màu cam bằng diện tích phần tô màu tím?

Các em học sinh hãy cùng các gia sư của mình suy nghĩ về bài toán này nhé. Lời giải sẽ được công bố vào sáng thứ 7 tuần này.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến