Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Bài toán liên quan về ước chung và ƯCLN trong Toán lớp 6

[Học toán lớp 6 trên mạng] – Bài toán liên quan về ước chung và ƯCLN trong Toán lớp 6.

Đề bài:

Bài 1: Tìm ước chung của hai số: n + 5 và 3n + 7.

Bài 2: Tìm ước chung của hai số: 2n + 1 và 5n + 3.

Bài 3: Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có tích bằng 2250, biết rằng UCLN của chúng bằng 15.

Bài 4: Tìm hai số tự nhiên a và b (a < b) có tích bằng 833, biết rằng UCLN của chúng bằng 7.

Bài 5: Tìm hai số tự nhiên a và b biết rằng tổng của chúng bằng 120 và UCLN bằng 10.

Bài 6: Tìm hai số tự nhiên a và b biết rằng tổng của chúng bằng 121 và UCLN bằng 11.

Bài 7: Tìm số tự nhiên a, biết rằng: 156 chia cho a dư 12 và 280 chia cho a dư 10.

Mọi ý kiến về bài toán và hướng dẫn lời giải, vui lòng các em comment thông tin phía dưới. Chúc các em học tập tốt 🙂

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến