Gia sư môn Toán » Số học

Bài Toán Số Học Thứ Hai

Tiếp theo bài toán số học thứ nhất, chúng tôi những gia sư của Tài Đức Việt tiếp tục về đề tài này với bài toán số học thứ hai. Chúc các em học giỏi, bạn đọc thu thập được nhiều điều bổ ích sau bài viết.

Đề bài: Tìm số tự nhiên n lớn nhất sao cho số 1995 bằng tổng n số a1; a2; ..; an trong đó các số ai (i = 1; 2; …; n) đều là hợp số.

Cùng gia sư toán nghiên cứu lời giải sau nha:

Ta có: a1  + a 2 + … + an = 1995 nên trong các số ai (i = 1; 2;…; n) phải có ít nhất một số lẻ, giả sử là an. Các số còn lại là hợp số, do đó  ai >= 4 (i = 1; 2;…; n – 1) còn an là hợp số lẻ, do đó an >=9. Vậy:

1995 = a1 + a2 + …  +an >= 4(n – 1) + 9

=> 1995 >= 4n + 5 => n <= 1990/4 < 498

Vậy n <= 1947.

Chúc các em học tốt.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến