Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Bạn Sira Quỳnh có hỏi bài toán 6:

[Hỏi đáp Toán lớp 6 trực tuyến] – Bạn Sira Quỳnh có hỏi bài toán 6:

Đề bài: Tìm số tự nhiên có hai chữ số dạng xy , biết rằng 56x3y là số lớn nhất trong các số cùng dạng chia hết cho cả 2 và 9.

Mọi người trợ giúp cho em Sira Quỳnh.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến