Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Bạn Vân Anh có hỏi bài tập Toán 6:

[Hỏi đáp Toán lớp 6 trực tuyến] – Bạn Vân Anh có hỏi bài tập Toán 6:

Đề bài: Khi chia một số tự nhiên a cho 4 ta được số dư là 3 còn khi chia a cho 9 ta được số dư là 5. Tìm số dư trong phép chia a cho 36.

Giải: Theo đề bài ta có: a = 4q1 + 3 = 9q2 + 5

(q1 và q2 là thương trong hai phép chia)

Suy ra      a + 13 = 4q1 + 3 + 13 = 4(q1 + 4) (1)

                a + 13 = 9q2 + 5 + 13 = 9(q2 + 2) (2)

Từ (1)(2) ta nhận thấy a + 13 là bội của 4 và 9 mà (4; 9) = 1 nên a là bội của 4.9 = 36.

Ta có a + 13 = 36k (kÎN*)

Þ a = 36k – 13 = 36(k – 1) + 23

Vậy a chia hết cho 36 có số dư là 23.

Chúc em Vân Anh học tập tốt 🙂

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến