Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Bổ trợ kiến thức Toán lớp 6 – Bài 1

[Chuyên mục gia sư Toán lớp 6] – Bổ trợ kiến thức Toán lớp 6 – Bài 1.


 

Bài 1: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn 30, chia hết cho 3.

B là tập hợp các số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn 30, chia hết cho 9.

C là tập hợp các số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn 30, chia hết cho 5.

  1. Tìm các phần tử của B ∪ C, A ∩ C, B ∩ C.
  2. Hãy xác định tập hợp A ∪ B, A ∩ B.
  3. Trong ba tập hợp A, B, C, tập hợp nào là tập hợp con của một trong hai tập hợp còn lại.

 

Hướng dẫn Giải:

+) Ta có: Tập hợp A = {3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27}

+) Tập hợp B = {9; 18; 27}

+) Tập hợp C = {5; 10; 15; 20; 25}

1) +) B ∪ C = {9; 18; 27; 5; 10; 15; 20; 25}

+) A ∩ C = {15}

+) B ∩ C = ∅

2) +) A ∪ B = {3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27}

+) A ∩ B = {9; 18; 27}

3) Trong ba tập hợp A, B, C, tập hợp B ⊂ A.


 

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tìm gia sư Toán lớp 6 tại nhà Hà Nội hoặc học trực tuyến vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số máy: 0936.128.126 hoặc liên hệ trực tiếp cho giáo viên Thầy Thích – Tel: 0919.281.916.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến