Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Bổ trợ kiến thức Toán lớp 6 – Bài 2

[Chuyên mục gia sư Toán lớp 6] – Bổ trợ kiến thức Toán lớp 6 – Bài 2.


Bài 2: Viết liên tiếp các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 999 ta được một số tự nhiên A.

Hỏi:

  1. Số A có bao nhiêu chữ số?
  2. Tính tổng các chữ số của số A?

 

Hướng dẫn Giải:

1. Số A có bao nhiêu chữ số?

Từ 1 đến 9 có 9 số gồm: 1.9 = 9 chữ số

Từ 10 đến 99 có 90 số gồm: 90.2 = 180 chữ số

Từ 100 đến 999 có 900 số gồm : 900.3 = 2700 chữ số

Số A có: 9 + 180 + 2700 = 2889 chữ số.

2. Tính tổng các chữ số của số A?

Giả sử ta viết số B là các số tự nhiên từ 000 đến 999(mỗi số đều viết bởi 3 chữ số), thế thì tổng các chữ số của B cũng bằng tổng các chữ số của A.

B có: 3.1000 = 3000 chữ số, mỗi chữ số từ 0 đến 9 đều có mặt: 3000 : 10 = 300 (lần)

Tổng các chữ số của B (cũng là của A):

(0+1+2+…+9).300 = 45.300= 13500


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tìm gia sư Toán lớp 6 tại nhà Hà Nội hoặc học trực tuyến vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số máy: 0936.128.126 hoặc liên hệ trực tiếp cho giáo viên Thầy Thích – Tel: 0919.281.916.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến