Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Bội chung nhỏ nhất và các bước tìm BCNN

[Học Toán lớp 6] – Bội chung nhỏ nhất và các bước tìm BCNN.

a. Khái niệm về BCNN: Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp bội chung.

b. Cách tìm BCNN:

  • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
  • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.
  • Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN cần tìm.

c. Chú ý:

  • Nếu hai số a, b là hai số nguyên tố cùng nhau thì BCNN là tích của a.b
  • Nếu a là bội của b thì a cũng chính là BCNN của hai số a, b.

–   Cách tìm Bội chung thông qua BCNN.

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Ví dụ: Tìm BCNN và BC của:

a)    40 và 52

Ta có: 40 = 2³.5, 52 = 2².13.

=> BCNN(40, 52) = 2³.5.13 = 520.

=> BC(40, 52) = 520k (k thuộc N*) hoặc BC(40, 52) = {520; 1040; 1560; …}

b)    42, 70, 180

c)    9, 10, 11

Mọi thông tin cần hỗ trợ học tập Toán vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo:

VĂN PHÒNG GIA SƯ TOÁN THỦ KHOA HÀ NỘI

  • Hotline: 0936.128.126 (Hỗ trợ 24/7)
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến