Gia sư môn Toán » Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 3

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề: Một số bài toán về tỉ lệ

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề: Một số bài toán về tỉ lệ.

Video xem Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 nâng caohttps://www.youtube.com/watch?v=SN1GDKBTiLE

Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3

Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập môn Toán, vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN: CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TỈ LỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 3

 1. Tổng số nhãn vở của An và Bình là số nhỏ nhất có 3 chữ số. An và Bình mỗi bạn đều cho bạn số nhãn vở của mình có. Hỏi sau khi cho cả hai bạn còn lại bao nhiêu cái nhãn vở?
 2. Đàn vịt có 54 con, trong đó 1/9 số vịt đang bơi trong ao. Số con vịt còn lại trên bờ là bao nhiêu con ?
 3. Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ đã bán được một số cam và quýt, còn lại 1/5 số cam và 1/5 số quýt mẹ để chiều bán nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đã bán được tổng số bao nhiêu quả cam và quýt?
 4. Biết can đựng 5l dầu, bằng lượng dầu có trong thùng và bằng 1/9 lượng dầu trong bể chứa. Tính toàn bộ lượng dầu có ở can, thùng và bề chứa.
 5. Một phân xưởng sản xuất có 56 công nhân nam. Biết 4 lần số công nhân nam bằng 7 lần số công nhân nữ. Hỏi phân xưởng đó có tất cả bao nhiêu công nhân?
 6. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn có 1080 học sinh. Trong đó có ¼ số học sinh xếp loại trung bình . Số học sinh xếp loại giỏi và loại khá bằng nhau, không có học sinh xếp loại yếu kém. Hỏi trường Lê Quý Đôn có bao nhiêu học sinh giỏi?
 7. Lan có tất cả 54 nhãn vở. Trong dịp sinh nhật Hoa, Lan đã tặng cho Hoa 1/3 số nhãn vở đó. Sau đó Hoa cho em ¼ số nhãn vở còn lại. Hỏi số nhãn vở của Hoa gấp mấy lần số nhãn vở của em?
 8. Khối 3 trường Tiểu học Lê Quý Đôn có 180 học sinh. Trong đó có 1/5 số học sinh xếp loại khá . Số học sinh xếp loại giỏi và loại trung bình bằng nhau, không có học sinh xếp loại yếu kém. Hỏi khối 3 trường Lê Quý Đôn có bao nhiêu học sinh giỏi?
 1. Cửa hàng lương thực vừa nhập về 145kg lạc. Khối lượng lạc nhập về bằng 1/3 khối lượng gạo và bằng một nửa khối lượng ngô. Hỏi cửa hàng đó đã nhập về tất cả bao nhiêu ki-lô-gam cả ba loại lạc, gạo, ngô.
 2. Trong một phép chia có dư, biết số chia là số lớn nhất có 1 chữ số , thương bằng 1125 và số dư là số dư lớn có thể có. Tìm số bị chia của phép chia đó?
 1. Biết 1/3 tấm vải đỏ dài bằng ¼ tấm vải xanh. Cả hai tấm vải dài 84m. Hỏi mỗi tấm dài bao nhiêu mét?
 2. Một trại chăn nuôi có số vịt bằng 1/3 số gà; Số ngỗng bằng 1/9 số vịt.
  Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con ngỗng biết rằng số gà của trại đó là số lớn nhất có 3 chữ số.

Chúc các em học sinh lớp 3 học tập tốt 🙂

Thân ái!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến