Gia sư môn Toán » Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 3

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề Tìm X

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề Tìm X.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập môn Toán, vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916.

Video xem Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 nâng caohttps://www.youtube.com/watch?v=SN1GDKBTiLE

Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3

Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3

BÀI TẬP TỰ LUYỆN: CHUYÊN ĐỀ TÌM X TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 3

 1. X x 5 + 122 + 236 = 633
 2. 320 + 3 x X = 620
 3. 357 : X = 5 dư 7
 4. X : 4 = 1234  dư  3
 5. 120 – ( X x 3 ) = 30 x 3
 6. 357 : ( X + 5 ) = 5 dư 7
 7. 65 : x = 21 dư 2
 8. 64 : X = 9 dư 1
 9. ( X + 3) : 6 = 5 + 2
 10. X x 8 – 22 = 13 x 2
 11. 720 : ( X x 2 + X x 3 ) = 2 x 3
 12. X+ 13 + 6 x X = 62
 13. 7 x ( X – 11 ) – 6 = 757
 14. X +  ( X + 5 ) x 3 = 75
 15. 4 < X x 2 < 10
 16. 36 > X x 4 >  4 x 1
 17. X + 27 + 7 x X = 187
 18. X + 18 + 8 x X = 99
 19. ( 7 + X ) x 4 + X = 108
 20. ( X + 15 ) : 3 = 3 x 8
 21. ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36
 22. X : 4 x 7 =  252
 23. ( 1+ x) +( 2 + x) + ( 3 + x) + ( 4 + x ) + ( 5 + x) = 10 x 5
 24. ( 8 x 18  – 5 x 18 – 18 x 3 ) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến