Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng, Số học

Các bài toán liên quan về số nguyên tố – Bài 1

[Các bài toán liên quan về số nguyên tố trong toán THCS] – Bài 1: Đề bài: Ta biết rằng có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100. Tổng của 25 số nguyên tố đó là số chẵn hay lẻ? 

Hướng dẫn giải:

Trong 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100 có một số nguyên tố chẵn là số 2, còn lại 24 số nguyên tố là số lẻ, nên suy ra: Tổng của 24 số nguyên tố lẻ là số chẵn.

Vậy, tổng của 25 số nguyên tố đó là số chẵn.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

Đăng ký học toán bồi dưỡng lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích – Tel: 0919.281.916.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến