Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Các phép tính liên quan về lũy thừa với số mũ tự nhiên

Trong chương trình Toán lớp 6, các em học sinh cần nắm các công thức hay các phép toán liên quan về lũy thừa với số mũ tự nhiên:

A. Các phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên:

–          Phép nhân lũy thừa cùng cơ số: am.an = am + n      (m, n  thuộc  N).

–          Chia hai lũy thừa cùng cơ số: am : an = am – n   (m, n thuộc  N; a  thuộc N*, m ≥ n).

–          Lũy thừa của lũy thừa: (am)n = am.n    (m, n thuộc N)

–          Nhân hai lũy thừa cùng số mũ: am.bm = (a.b)m       (m  thuộc N).

–          Chia hai lũy thừa cùng số mũ: am : bm = (a : b)m     (m  thuộc N).

B. Bài tập vận dụng về lũy thừa với số mũ tự nhiên:

Bài 1: Thực hiện các phép tính:

a)     512.254.1253 : 6252

b)    24.312 + 313

c)     (215 + 84) : (163 + 29)

d)    (515.1253) : 625

e)     (100.57 + 511 : 25) : (5.513 : 252)

f)     82 : 2.4 – 32.22 + (22014 + 32014)(48 – 164)

g)    213.45.82

h)     (312 + 311) : 310

i)      (243 + 24) : (239 + 1)

j)      (223 + 224 + 225) : (218 + 219 + 220)

k)     7.39 + 310 + 51.38

Bài 2: Thu gọn các tổng sau:

a)     A = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 22015

b)    B = 311 + 312 + 313 + … + 3101

c)     C = 1 + 52 + 53 + 54 + … + 5200

d)    D = 11 + 112 + 113 + … + 111000

e)     E = 1 + 23 + 33 + 43 + … + 993 + 1003 + 1003

Bài 3: Cho A = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 2100 và B = 2101. So sánh A và B.

Bài 4: So sánh các lũy thừa sau:

a)     2100 và 10249

b)    2711 và 818

c)     (52)10 và (33)10

d)    6255 và 1257

e)     333444 và 444333

f)     530 và 12410

g)    3111 và 1714

h)     5300 và 3453

i)      7812 – 7811 và 7811 – 7810

 

Bài 6: Tìm x  N, biết rằng:

a)     3x + 4 + 3x + 2 = 270

b)    (2x – 5)5 = 310

c)     2x = 27

d)    3x = 81

e)     (x – 3)3 = 27

f)     (2x + 1)3 = 125

g)    (x – 2)2 = (x – 2)4

h)     2x + 3 + 2x = 36

i)      [(2x – 4) + 9]3 = 36

Đăng ký học Toán Thầy Thích vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

Bài giảng được hỗ trợ Thầy Thích biên soạn.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến