Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 3

Giáo viên Luyện thi Violympic Toán lớp 3 trên mạng

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập hiên nay, gia sư thủ khoa Toán Hà Nội cung cấp Giáo viên Luyện thi Violympic Toán lớp 3 trên mạng cho các em học sinh trên toàn quốc.   Nội dung giảng dạy: Hệ thống các kiến thức Toán lớp 3 cơ bản, Bồi dưỡng Toán lớp 3 […]

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề: Bài toán đưa về đơn vị

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề bài toán đưa về đơn vị. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập môn Toán, vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916. BÀI TẬP: CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN ĐƯA VỀ ĐƠN VỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 3 Một quầy tập hóa có […]

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề: Bài toán trồng cây

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề Bài toán trồng cây. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập môn Toán, vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916. BÀI TẬP TỰ LUYỆN: CHUYÊN ĐỀ TOÁN TRỒNG CÂY TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 3 Đường từ nhà An đến trường dài 1km8hm, […]

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề: Một số bài toán về tỉ lệ

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề: Một số bài toán về tỉ lệ. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập môn Toán, vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916. BÀI TẬP TỰ LUYỆN: CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TỈ LỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 3 Tổng […]

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề Tính Quãng đường – Vận tốc – Thời gian

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề Tính Quãng đường – Vận tốc – Thời gian. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập môn Toán, vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916. BÀI TẬP TỰ LUYỆN: CHUYÊN ĐỀ TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG – THỜI GIAN – VẬN TỐC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN […]

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề Tính Chu vi – Diện tích

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề Tính Chu vi – Diện tích. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập môn Toán, vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916. BÀI TẬP TỰ LUYỆN: CHUYÊN ĐỀ TÍNH CHU VI – DIỆN TÍCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 3 Chu vi hình […]

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề Toán Đố

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề Toán Đố. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập môn Toán, vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916. BÀI TẬP TỰ LUYỆN: CHUYÊN ĐỀ TOÁN ĐỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 3   Bài 1: Một hình chữ nhật có chiều dài 250m, […]

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề Tìm X

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề Tìm X. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập môn Toán, vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916. BÀI TẬP TỰ LUYỆN: CHUYÊN ĐỀ TÌM X TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 3 X x 5 + 122 + 236 = 633 320 + […]

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề Tính Nhanh

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 – Chuyên đề Tính Nhanh. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập môn Toán, vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916. CHUYÊN ĐỀ TÍNH NHANH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 3 A. Dạng 1: Tính nhanh ( Rút thừa số chung): 24 x 5 + […]

Bài tập tổng hợp bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 3

[Toán lớp 3 nâng cao] – Bài tập tổng hợp bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 3. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký tìm gia sư bổ trợ kiến thức văn hóa tại Hà Nội, vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916. BÀI TẬP RÈN LUYỆN TOÁN LỚP 3 NÂNG CAO […]