Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

PH Thảo hỏi bài toán lớp 6 như sau:

[Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6] – PH Thảo hỏi bài toán lớp 6 như sau: Đề bài: chào trung tâm tôi có 1 bài toán sau muốn giải đáp : với cùng 4 chữ số 2;5;6;7 viết tất cả các số: a) chia hết cho 4 b) chia hết cho 8 c) chia hết cho […]

Cộng cả tử và mẫu phân số 17/22 với cùng một số tự nhiên a rồi rút gọn ta được 4/5. Tìm a

[Học toán lớp 6 trên mạng] – Đề bài: Cộng cả tử và mẫu phân số 17/22 với cùng một số tự nhiên a rồi rút gọn ta được 4/5. Tìm a. Hướng dẫn giải: Theo đề bài ta có: (17 + a)/(22 + a) = 4/5 => 5.(17 + a) = 4.(22 + a) => […]

Tổng các chữ số của a kí hiệu là: S(a). Chứng minh rằng: Nếu S(a) = S(2a) thì a ⋮ 9

[Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 nâng cao] – Đề bài: Tổng các chữ số của a kí hiệu là: S(a). Chứng minh rằng: Nếu S(a) = S(2a) thì a ⋮ 9. Hướng dẫn giải: Vì S(a) và a có cùng số dư khi chia cho 9 nên suy ra: a – S(a) ⋮ 9  […]

Tính tổng tất cả các số có 2 chữ số không chia hết cho 3, 5

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trực tuyến] – Đề bài: Tính tổng tất cả các số có 2 chữ số không chia hết cho 3, 5. Giải: Gọi A là tổng các số có 2 chữ số là: A = 10 + 11 + 12 + … + 99 = (10 + 99).90 : 2 […]

Tính giá trị biểu thức A = 1.99 + 3.97 + 5.95 + … + 49.51

[Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 6] – Đề bài: Tính giá trị biểu thức A = 1.99 + 3.97 + 5.95 + … + 49.51. Hướng dẫn: Ta có: A = 1.99 + 3.97 + 5.95 + … + 49.51 A = 1.(100 – 1) + 3.(100 – 3) + 5.(100 – 5) + […]

Tính giá trị biểu thức A = 1^2 + 4^2 + 7^2 + … + 100^2

[Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 6] – Chuyên đề về dãy số tự nhiên viết theo quy luật: Tính giá trị biểu thức: A = 12 + 42 + 72 + … + 1002 Hướng dẫn giải: Ta có: A = 12 + 42 + 72 + … + 1002 A = 1 + […]

Cho (a, b) = 1. CMR: (ab, a + b) = 1

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6] – Chủ đề về hai số nguyên tố cùng nhau. Đề bài: Cho (a, b) = 1. CMR: (ab, a + b) = 1. Hướng dẫn giải: Gọi d là số nguyên tố thuộc ƯC(ab, a + b) nên suy ra: ab ⋮ d và a + b ⋮ d. Vì (a, […]

Tự luyện Violympic Toán lớp 6 trên mạng – Vòng 1

Đăng ký bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 trên mạng ôn luyện thi Toán Violympic 6, Olympic 6, vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916. Tự luyện Violympic Toán lớp 6 trên mạng – Vòng 1. Bài 1/ Web Tự Luận: Điền kết quả thích hợp vào chỗ ….. Trong mỗi câu sau: Câu […]

Chứng minh rằng với mọi a thuộc số Nguyên (a – 1).(a + 2) + 12 không là bội của 9

[Bồi dưỡng Toán lớp 6] – Đề bài: Chứng minh rằng với mọi a thuộc số Nguyên (a – 1).(a + 2) + 12 không là bội của 9. Hướng dẫn giải: Vì a ∈ Z nên suy ra, ta có các trường hợp sau: +) TH1: a = 3k (k ∈ Z): Ta có: (a […]

Bài toán liên quan về số chính phương, số nguyên tố trong toán lớp 6

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6] – Bài toán liên quan về số chính phương, số nguyên tố trong toán lớp 6. Em Phạm Hưng học sinh lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn – Hải Dương có hỏi bài toán 6: Bài 1: Số 100! khi phân tích ra thừa số nguyên tố có dạng […]

Một số bài tập rèn luyện chuyên đề Số nguyên trong Toán lớp 6 (Phần 1)

[Bồi dưỡng nâng cao Toán lớp 6] – Một số bài tập rèn luyện chuyên đề Số nguyên trong Toán lớp 6 (Phần 1). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và đăng ký tìm gia sư dạy kèm tại nhà Hà Nội vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126.    Bài […]

Tìm ƯCLN( 7n +3, 8n – 1) với (n thuộc N*). Khi nào thì hai số đó nguyên tố cùng nhau?

[Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6] – Đề bài: Tìm ƯCLN( 7n +3, 8n – 1) với (n thuộc N*). Khi nào thì hai số đó nguyên tố cùng nhau. Hướng dẫn giải: Gọi d là ƯC(7n + 3, 8n – 1). Suy ra: 7n + 3 ⋮ d và 8n – 1⋮d => 56n […]

Tìm hai số tự nhiên a, b sao cho [a, b] + (a, b) = 55

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề BCNN và ƯCLN] – Đề bài: Tìm hai số tự nhiên a, b sao cho [a, b] + (a, b) = 55. GIẢI Gọi (a, b) = d, a = dm, b = dn, (m, n) = 1; d, m, n ∈ N*. Ta có: a.b = […]

Bạn Toàn viết 10 số tự nhiên liên tiếp rồi xóa đi một số thì tổng của 9 số còn lại là 490. Tìm số bị xóa.

[Bồi dưỡng HSG môn Toán khối 6] – Đề bài: Bạn Toàn viết 10 số tự nhiên liên tiếp rồi xóa đi một số thì tổng của 9 số còn lại là 490. Tìm số bị xóa. Hướng dẫn giải: Gọi x, x + 1, x + 2, …, x + 9 là 10 số tự […]

Tính giá trị biểu thức A = 1.3 + 3.5 + 5.7 +…+ 97.99 + 99.101

[Bồi dưỡng HSG môn Toán khối 6 – Chuyên đề dãy số tự nhiên viết theo quy luật] – Đề bài: Tính giá trị biểu thức A = 1.3 + 3.5 + 5.7 + …+ 97.99 + 99.101. Hướng dẫn giải: Trong chuyên đề Toán Số Học liên quan về dãy số tự nhiên viết theo […]

Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3 và 5p +1 cũng là số nguyên tố. Chứng minh rằng 7p +1 là hợp số

[Bồi dưỡng HSG môn Toán khối 6 – Chuyên đề về số Nguyên tố] – Đề bài: Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3 và 5p +1 cũng là số nguyên tố. Chứng minh rằng 7p +1 là hợp số. Hướng dẫn giải: Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên suy […]

Hỗ trợ giải Toán khối 6 trực tuyến – HS Mai Thị Hương

[Bồi dưỡng HSG môn Toán khối 6] – Chương trình Hỗ trợ giải Toán khối 6 trực tuyến – Bạn Mai Thị Hương có hỏi bài toán như sau: Đề bài: Cho A = 1 – 2 + 3 – 4 + … + 99 – 100. a) Tính A. b) A có chia hết cho […]

Có hai số tự nhiên nào có tổng bằng 1999 và tích bằng 5749 không?

[Hỏi đáp Toán lớp 6] – Đề bài: Có hai số tự nhiên nào có tổng bằng 1999 và tích bằng 5749 không? Trả lời: Tổng hai số 1999 nên suy ra: Có một số chẵn và một số lẻ. Vậy tích của hai số chẵn và số lẻ là một số chẵn. Đề bài cho […]

Một số câu hỏi ôn tập cuối năm môn Toán lớp 6 nhờ mọi người giúp

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trên mạng] – Một số câu hỏi ôn tập cuối năm môn Toán lớp 6 nhờ mọi người giúp: Đề bài: 1. Bạn có nickname Tịnh Giác có hỏi như sau: Thay chi gium con bai nay ak Cau 1: S= 1/5.6 + 1/10.9 + 1/15.12 + … + 1/3350.2013 […]

[Toán lớp 6] – Viết tập hợp ước chung của 36, 60, 42

[Toán lớp 6] – Đề bài: Viết tập hợp ước chung của 36, 60, 42. Giải: Ta có   Ư(36) = {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36} Ư(60) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60} Ư(42) = {1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42} ƯC(36, […]