Hình Học

Bài tập hình học lớp 7 nâng cao – Bài 1

Bài tập hình học lớp 7 nâng cao – Bài 1

[Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 7] – Bài tập hình học lớp 7 nâng cao – Bài 1. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 7, vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916. Bài 1: Cho tam giác đều ABC. Điểm M ở […]

Sơ Lược Các Phương Pháp Giải Bài Toán Hình Học Cơ Bản Bậc THCS

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG DẠNG TOÁN HÌNH HỌC CƠ BẢN I. Toán chứng minh:  1. Chứng minh các quan hệ hình học: a) Quan hệ bằng nhau ( đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau) b) Quan hệ vuông góc( 2 đường thẳng vuông góc, tam giác vuông) c) Quan hệ song song d) Quan […]

Hình Lăng Trụ

Hình Lăng Trụ

1. Hình lăng trụ: Hình hợp bởi các hình bình hành A1A2A’2A’1, A2A3A’3A’2,…,AnA1A’1A’2 và hai đa giác A1A2…An, A’1A’2…A’n gọi là hình lăng trụ hoặc lăng trụ, và ký hiệu là A1A2…An.A’1A’2…A’n. + Trong một hình lăng trụ thì – Các cạnh bên bằng nhau; – Các mặt bên là các hình bình hành; – […]

Bài toán hình học thứ nhất

Bài toán hình học thứ nhất

Cho tam giác đều ABC có diện tích là 2pi mét vuông và hình tròn (A; R). Hỏi giá trị của R là bao nhiêu để diện tích phần tô màu cam bằng diện tích phần tô màu tím? Các em học sinh hãy cùng các gia sư của mình suy nghĩ về bài toán […]