Học toán lớp 6 trên mạng

Bổ trợ kiến thức Toán lớp 6 – Bài 2

[Chuyên mục gia sư Toán lớp 6] – Bổ trợ kiến thức Toán lớp 6 – Bài 2. Bài 2: Viết liên tiếp các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 999 ta được một số tự nhiên A. Hỏi: Số A có bao nhiêu chữ số? Tính tổng các chữ số của số A? […]

Bổ trợ kiến thức Toán lớp 6 – Bài 1

[Chuyên mục gia sư Toán lớp 6] – Bổ trợ kiến thức Toán lớp 6 – Bài 1.   Bài 1: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn 30, chia hết cho 3. B là tập hợp các số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn 30, chia hết cho 9. […]

Tính: A = 1.99^2 + 2.98^2 + 3.97^2 + … + 49.51^2

[Chuyên đề dãy số viết theo quy luật] – Đề bài: Tính: A = 1.992 + 2.982 + 3.972 + … + 49.512 Giải: Ta có: A = 1.992 + 2.982 + 3.972 + … + 49.512 A = (100 – 99).992 + (100 – 98).982 + (100 – 97).972 + … + (100 – 51).512 […]

PH Thảo hỏi bài toán lớp 6 như sau:

[Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6] – PH Thảo hỏi bài toán lớp 6 như sau: Đề bài: chào trung tâm tôi có 1 bài toán sau muốn giải đáp : với cùng 4 chữ số 2;5;6;7 viết tất cả các số: a) chia hết cho 4 b) chia hết cho 8 c) chia hết cho […]

Cho dãy số: 10, 10^2, 10^3, … 10^20. Chứng minh rằng tồn tại một số chia cho 19 dư 1

[Bồi dưỡng kiến thức Toán lớp 6] – Đề bài: Cho dãy số: 10, 102, 103, … 1020. Chứng minh rằng tồn tại một số chia cho 19 dư 1. Giải: Theo nguyên lý Di-rich-le ta suy ra: Tồn tại hai số trong 20 số khi chia cho 19 có cùng số dư. Suy ra hiệu […]

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 5

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 5

[Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Toán lớp 6] – Đăng ký học tập Toán 6 nâng cao – Liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916. Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 5: Bài toán liên quan phân số, tỉ số phần trăm  

Chứng minh rằng n^5 – n chia hết cho 30

[Các bài toán liên quan về chia hết trong toán THCS] – Đề bài: Chứng minh rằng n5 – n chia hết cho 30. Hướng dẫn giải: Ta có: n5 – n = n.(n4 – 1) = n.(n4 – n2 + n2 – 1) = n.[(n4 – n2) + (n2 – 1)] = n.[n2(n2 – 1) + […]

Tổng của ba số nguyên tố bằng 1012. Tìm số nhỏ nhất trong ba số nguyên tố đó.

[Các bài toán liên quan về số nguyên tố trong toán THCS] – Bài 2: Đề bài: Tổng của ba số nguyên tố bằng 1012. Tìm số nhỏ nhất trong ba số nguyên tố đó. Hướng dẫn giải: TH1: Nếu 3 số nguyên tố là số lẻ thì tổng của 3 số nguyên tố là […]

Các bài toán liên quan về số nguyên tố – Bài 1

[Các bài toán liên quan về số nguyên tố trong toán THCS] – Bài 1: Đề bài: Ta biết rằng có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100. Tổng của 25 số nguyên tố đó là số chẵn hay lẻ?  Hướng dẫn giải: Trong 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100 có một số nguyên tố […]

Các bài toán vận dụng nguyên lý Di-rich-le – Bài 1

[Nguyên lý Di-rich-le trong toán THCS] – Đề bài: Cho dãy số: 10, 102, 103, … 1020. Chứng minh rằng tồn tại một số chia cho 19 dư 1. Hướng dẫn giải: Theo nguyên lý Di-rich-lê tồn tại 2 số trong 20 số trên khi chia cho 19 có cùng số dư. Giả sử có hai […]

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 4

[Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Toán lớp 6] – Đăng ký học tập Toán 6 nâng cao – Liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916. Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 4. Đề bài số 4:Tìm số nguyên tố p sao cho p2 + 44 là số nguyên […]

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 3

[Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Toán lớp 6] – Đăng ký học tập Toán 6 nâng cao – Liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916. Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 3. Đề bài số 2: Chứng minh rằng: CMR: 2001.2002.2003.2004 + 1 là hợp số. Hướng dẫn: […]

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 2

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 2

[Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Toán lớp 6] – Đăng ký học tập Toán 6 nâng cao – Liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916. Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 2. Đề bài số 2: Chứng minh rằng: 1/2³ + 1/3³ + 1/4³+…+1/2014³ < 1/4. Hướng dẫn:

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 1

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 1

[Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Toán lớp 6] – Đăng ký học tập Toán 6 nâng cao – Liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916. Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 1.

Tuyển tập Đề luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 6 (Đề 3)

[Tài liệu tham khảo Toán lớp 6] – Tuyển tập Đề luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 6 (Đề 3). Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 6 tại Hà Nội và trên toàn quốc học tập tốt môn Toán lớp 6, hệ thống gia sư thủ khoa Toán Tài Đức Việt cung […]

Tuyển tập Đề luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 6 (Đề 2)

[Tài liệu tham khảo Toán lớp 6] – Tuyển tập Đề luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 6 (Đề 2). Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 6 tại Hà Nội và trên toàn quốc học tập tốt môn Toán lớp 6, hệ thống gia sư thủ khoa Toán Tài Đức Việt cung […]

Tuyển tập Đề luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 6 (Đề 1)

[Tài liệu tham khảo Toán lớp 6] – Tuyển tập Đề luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 6 (Đề 1). Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 6 tại Hà Nội và trên toàn quốc học tập tốt môn Toán lớp 6, hệ thống gia sư thủ khoa Toán Tài Đức Việt cung […]

Tính biểu thức A = 2 + 5 + 9 + 14 +…+ 4949 + 5049

[Bổ trợ kiến thức Toán 6] – Tính biểu thức A = 2 + 5 + 9 + 14 +…+ 4949 + 5049. Hướng dẫn: Ta có: A = 2 + 5 + 9 + 14 +…+ 4949 + 5049. => 2A = 2.(2 + 5 + 9 + 14 +…+ 4949 + 5049) => 2A […]

Bài tập bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 – Phần 3

[Nâng cao tư duy và phát triển Toán lớp 6] – Tuyển tập Bài tập bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 – Phần 3. Đề bài Bài 21: Tồn tại hay không 2 số tự nhiên m và n sao cho: 2015n – 18m + 7 = 0? Bài 22: Cho a, b là hai số […]

Bài tập bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 – Phần 2

[Nâng cao tư duy và phát triển Toán lớp 6] – Tuyển tập Bài tập bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 – Phần 2. Đề bài Bài 11: Cho (a, b) = 1. Tìm UCLN của hai số: a) (a + b, a – b) b) (7a + 9b, 3a + 8b) Bài 12:  So sánh […]