Học toán lớp 6 trên mạng

Bài tập bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 – Phần 1

[Nâng cao tư duy và phát triển Toán lớp 6] – Tuyển tập Bài tập bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 – Phần 1. Đề bài Bài 1: Tìm x, y thuộc Z sao cho: xy + 2x – 3y = 10 x2 + 17x – 18 = 0 Bài 2: Chứng minh rằng với mọi […]

Chứng minh rằng: n^5 – n ⋮ 30

[Bổ trợ kiến thức Toán THCS – Chuyên đề dấu hiệu chia hết] – Đề bài: Chứng minh rằng: n5 – n ⋮ 30. Giải: Ta có: n5 = n4+1 và n có chữ số tận cùng giống nhau nên suy ra: n5 – n ⋮ 10 (1). Ta có: n5 – n = n.(n4 – 1) = […]

Tìm x, y thuộc Z biết 2^x + 124 = 5^y

[Bổ trợ kiến thức Toán THCS] – Đề bài: Tìm x, y thuộc Z biết 2x + 124 = 5y   Hướng dẫn giải: 2x + 124 = 5y  (1) Ta có: 2x + 124 là số chẵn nếu x lớn hơn hoặc bằng 1, 2x + 124 là số lẻ nếu x = 0, mặt khác:  […]

Tìm hai số tự nhiên a, b sao cho a + b = 30, [a, b] = 6.(a, b)

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6] – Đề bài: Tìm hai số tự nhiên a, b sao cho a + b = 30, [a, b] = 6.(a, b). Phương pháp: Đây là bài toán khó liên quan về BCNN và ƯCLN. Để giải bài toán này các em cần nhớ công thức liên quan giữa Bội […]

Chứng minh rằng tồn tại số tự nhiên k sao cho 3^k tận cùng bằng 001

[Bồi dưỡng Toán THCS] – Đề bài: Chứng minh rằng tồn tại số tự nhiên k sao cho 3k tận cùng bằng 001. Hướng dẫn giải: Bài toán này, chúng ta vận dụng nguyên lý Di-rich-le để giải. Gọi dãy số: 3, 32, 33, …, 31001. Theo nguyên lý Di-rich-le luôn tồn hai số trong 1001 […]

Tuyển tập đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 – Đề 2

[Tài liệu ôn tập thi học kì Toán lớp 6] – Tuyển tập đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 – Đề 2. ĐỀ SỐ 2 Bài 1:   (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau: a) (24.22 – 32.7)2014 b) {[(35 – 18).6 + 78] : 9} + 24 c) |- 2012| […]

Tuyển tập đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 – Đề 1

[Tài liệu ôn tập thi học kì Toán lớp 6] – Tuyển tập đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 – Đề 1. ĐỀ SỐ 1 Bài 1: Câu 1: (1,5 điểm) Viết tập hợp M các số nguyên sao cho  (bằng cách liệt kê). Tìm ƯCLN (54; 72). Tìm BCNN (90; 120; 180). […]

Tính giá trị biểu thức A = 1.99 + 3.97 + 5.95 + … + 49.51

[Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 6] – Đề bài: Tính giá trị biểu thức A = 1.99 + 3.97 + 5.95 + … + 49.51. Hướng dẫn: Ta có: A = 1.99 + 3.97 + 5.95 + … + 49.51 A = 1.(100 – 1) + 3.(100 – 3) + 5.(100 – 5) + […]

Tính giá trị biểu thức A = 1^2 + 4^2 + 7^2 + … + 100^2

[Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 6] – Chuyên đề về dãy số tự nhiên viết theo quy luật: Tính giá trị biểu thức: A = 12 + 42 + 72 + … + 1002 Hướng dẫn giải: Ta có: A = 12 + 42 + 72 + … + 1002 A = 1 + […]

Phương pháp dùng đơn vị quy ước

[Một số phương pháp giải toán trong Toán lớp 6] – Phương pháp phương pháp dùng đơn vị quy ước. BÀI TẬP RÈN LUYỆN: Bài 1: Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc: xe thứ nhất đi từ A đến B, xe thứ hai đi từ B đến A. Sau 1 giờ 30 phút, […]

Phương pháp giả thiết tạm

[Một số phương pháp giải toán trong Toán lớp 6] – Phương pháp giả thiết tạm. BÀI TẬP RÈN LUYỆN: Bài 1: Ba ô tô chở tổng cộng 50 chuyến, gồm 118 tấn hàng. Mỗi chuyến, xe thứ nhất chở 2 tấn, xe thứ hai chỏ 2,5 tấn, xe thứ ba chở 3 tấn. Hỏi mỗi xe […]

Phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng

[Một số phương pháp giải toán trong Toán lớp 6] – Phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng. BÀI TẬP RÈN LUYỆN: Bài 1: Hiện nay, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Bốn năm trước đây, tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ, tuổi con hiện nay. Bài 2: Tuổi bà […]

Tự luyện Violympic Toán lớp 6 trên mạng – Vòng 1

Đăng ký bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 trên mạng ôn luyện thi Toán Violympic 6, Olympic 6, vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916. Tự luyện Violympic Toán lớp 6 trên mạng – Vòng 1. Bài 1/ Web Tự Luận: Điền kết quả thích hợp vào chỗ ….. Trong mỗi câu sau: Câu […]

Một số bài tập ôn tập toán lớp 6 – Chương 1

Gia sư thủ khoa Hà Nội cung cấp một số bài tập giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập Toán lớp 6 – Chương 1: Tập hợp và bổ túc số tự nhiên. BÀI TẬP RÈN LUYỆN Dạng 1: Thực hiện phép tính. Bài 1: Thực hiện các phép tính rồi phân tích […]

Một số bài tập rèn luyện chuyên đề Số nguyên trong Toán lớp 6 (Phần 3)

[Bồi dưỡng nâng cao Toán lớp 6] – Một số bài tập rèn luyện chuyên đề Số nguyên trong Toán lớp 6 (Phần 3). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và đăng ký tìm gia sư Toán tại nhà Hà Nội vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126.  DẠNG 3: TÌM GIÁ TRỊ X THUỘC […]

Một số bài tập rèn luyện chuyên đề Số nguyên trong Toán lớp 6 (Phần 2)

[Bồi dưỡng nâng cao Toán lớp 6] – Một số bài tập rèn luyện chuyên đề Số nguyên trong Toán lớp 6 (Phần 2). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và đăng ký tìm gia sư Toán tại nhà Hà Nội vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126.  DẠNG 1: TÍNH CÁC […]

Một số bài tập rèn luyện chuyên đề Số nguyên trong Toán lớp 6 (Phần 1)

[Bồi dưỡng nâng cao Toán lớp 6] – Một số bài tập rèn luyện chuyên đề Số nguyên trong Toán lớp 6 (Phần 1). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và đăng ký tìm gia sư dạy kèm tại nhà Hà Nội vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126.    Bài […]

Một số bài toán nâng cao về UCLN và BCNN trong toán lớp 6

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6] – Một số bài toán nâng cao về UCLN và BCNN trong toán lớp 6. Bài 1: Cho (a,b) = 1. Chứng tỏ rằng: (8a + 3) và (5b + 1) là nguyên tố cùng nhau. Bài 2: Tìm số n nhỏ nhất để: n + 1; n + […]

Tìm ƯCLN( 7n +3, 8n – 1) với (n thuộc N*). Khi nào thì hai số đó nguyên tố cùng nhau?

[Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6] – Đề bài: Tìm ƯCLN( 7n +3, 8n – 1) với (n thuộc N*). Khi nào thì hai số đó nguyên tố cùng nhau. Hướng dẫn giải: Gọi d là ƯC(7n + 3, 8n – 1). Suy ra: 7n + 3 ⋮ d và 8n – 1⋮d => 56n […]

Tìm hai số tự nhiên a, b sao cho [a, b] + (a, b) = 55

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề BCNN và ƯCLN] – Đề bài: Tìm hai số tự nhiên a, b sao cho [a, b] + (a, b) = 55. GIẢI Gọi (a, b) = d, a = dm, b = dn, (m, n) = 1; d, m, n ∈ N*. Ta có: a.b = […]