Học toán lớp 9 trên mạng

Tuyển tập 21 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2014 – 2015(có đáp án)

Tuyển tập 21 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2014 – 2015(có đáp án). A. GIA SƯ THỦ KHOA TÀI ĐỨC VIỆT CHẤT LƯỢNG CAO CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TOÁN LỚP 9 ÔN THI VÀO LỚP 10 NHƯ SAU: Cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo […]

Chuyên đề Tứ giác nội tiếp đường tròn – Hình học lớp 9 ôn thi vào lớp 10

[Luyện thi vào lớp 10 môn Toán] – Chuyên đề Tứ giác nội tiếp đường tròn – Hình học lớp 9 ôn thi vào lớp 10. ĐỀ BÀI Bài 1: Cho ∆ABC, BD và CE là hai đường cao. Chứng minh: Tứ giác BDCE và AEHD nội tiếp. Bài 2: Cho hình thang cân ABCD (AB […]

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 10

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 10

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 10. ĐỀ SỐ 10

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 9

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 9

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 9. ĐỀ SỐ 10

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 8

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 8

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 8. ĐỀ SỐ 8

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 7

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 7

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 7. ĐỀ SỐ 7

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 6

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 6

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 6. ĐỀ SỐ 6

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 5

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 5

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 5. ĐỀ SỐ 5

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 4

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 4

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 4. ĐỀ SỐ 4

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 3

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 3

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 3. ĐỀ SỐ 3

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 2

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 2

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 2. ĐỀ SỐ 2

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 1

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 1

Tuyển tập các Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 1. ĐỀ SỐ 1

Luyện thi vào lớp 10 – Chuyên đề: Phương trình vô tỉ

Luyện thi vào lớp 10 – Chuyên đề: Phương trình vô tỉ. Gia sư Toán thủ khoa Tài Đức Việt cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên dạy giỏi chuyên bồi dưỡng hướng dẫn luyện thi 9 lên 10 môn Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, Sinh, Địa lý, Lịch sử,… cho các […]

Luyện thi vào lớp 10 – Chuyên đề: Tìm nghiệm nguyên

Luyện thi vào lớp 10 – Chuyên đề: Tìm nghiệm nguyên. Gia sư Toán thủ khoa Tài Đức Việt cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên dạy giỏi chuyên bồi dưỡng hướng dẫn luyện thi 9 lên 10 môn Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, Sinh, Địa lý, Lịch sử,… cho các em […]

Tuyển tập các đề thi vào lớp 10 môn Toán tại Hà Nội từ năm 1988 – 2013 có đáp án

Tuyển tập các đề thi vào lớp 10 môn Toán tại Hà Nội từ năm 1988 – 2013 có đáp án. Hiện tại, gia sư Toán thủ khoa Tài Đức Việt cung cấp gia sư dạy giỏi đáp ứng theo nhu cầu riêng của gia đình trên các Quận tại Hà Nội. Mọi thông tin […]

Lý thuyết và bài tập về hàm số bậc nhất một ẩn

[Học toán lớp 9 ôn thi vào lớp 10] – Lý thuyết và bài tập về hàm số bậc nhất một ẩn. A. Lý thuyết về hàm số bậc nhất một ẩn: 1) Dạng: y = mx + c (Với m ≠ 0). – Tập xác định: Với mọi x ∈ R. – Sự biến thiên: […]

Lý thuyết trọng tâm hàm số bậc nhất y = ax + b

[Học toán lớp 9 và ôn thi vào lớp 10] – Lý thuyết trọng tâm hàm số bậc nhất y = ax + b. 1) Khái niệm hàm số bậc nhất: Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho […]

Tìm điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc

[Bổ trợ kiến thức Toán lớp 9 cơ bản] – Tìm điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc. Cho hai đường thẳng y = ax + b và y’ = a’x + b’: Hai đường thẳng vuông góc với nhau: a.a’ = -1. Hai đường thẳng song song với […]

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán THPT Hà Nội năm học 2015 – 2016

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán THPT Hà Nội năm học 2015 – 2016

[Thư viện đề thi tuyển sinh vào lớp 10] – Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán THPT Hà Nội năm học 2015 – 2016. Chúc các em học tập tốt 🙂 Thân ái!

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định năm học 2015 – 2016

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định năm học 2015 – 2016

[Thư viện đề thi tuyển sinh vào lớp 10] – Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định năm học 2015 – 2016. Chúc các em học tập tốt 🙂 Thân ái!