Học toán lớp 9 trên mạng

Đề cương ôn tập Toán lớp 9 và thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 – 2016

[Tư vấn học tập Toán lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 – Tel: 0936.128.126] – Đề cương ôn tập chuẩn bị thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 – 2016. Với mong muốn hỗ trợ giúp các em học sinh có phương pháp học tập bộ môn Toán tốt nhất, gia […]

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề Số 3

[Tổng hợp đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán] – Đề số 3. Mọi thông tin cần hỗ trợ học chương trình Toán lớp 9. ôn tập và luyện thi vào lớp 10 môn Toán trên toàn quốc vui lòng liên hệ văn phòng gia sư thủ khoa theo số máy: 0936.128.126 (Hỗ trợ […]

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề Số 2

[Tổng hợp đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán] – Đề số 2. Mọi thông tin cần hỗ trợ học chương trình Toán lớp 9. ôn tập và luyện thi vào lớp 10 môn Toán trên toàn quốc vui lòng liên hệ văn phòng gia sư thủ khoa theo số máy: 0936.128.126 (Hỗ trợ […]

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề Số 1

[Tổng hợp đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán] – Đề số 1. Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn tập và luyện thi vào lớp 10 môn Toán trên toàn quốc vui lòng liên hệ văn phòng gia sư thủ khoa theo số máy: 0936.128.126 (Hỗ trợ trực tuyến 24/7). ĐỀ SỐ 1 […]

Cho f(x) là đa thức bậc bốn thỏa mãn f(1) = f(-1) và f(2) = f(-2). Chứng minh rằng f(x) = f(-x) với mọi x

Một bài toán dạng áp dụng tính chất nghiệm của đa thức được gia sư môn toán giải đáp và hướng dẫn cho các em học sinh lớp 9. Cho f(x) là đa thức bậc bốn thỏa mãn f(1) = f(-1) và f(2) = f(-2). Chứng minh rằng f(x) = f(-x) với mọi x. Lời […]

Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

[Hình học lớp 9] – Một số dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. Dấu hiệu: Tứ giác có tổng hai góc đối nhau bằng 180 độ. Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối của đỉnh đó. Tứ giác có bốn đỉnh cách đều một điểm. Điểm […]

Thế nào là tứ giác nội tiếp?

Trả lời: Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt là tứ giác nội tiếp).

Hình học lớp 9 – Cách tính số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

[Hỗ trợ học hình học lớp 9] – Cách tính số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn Phương pháp giải: Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

Toán hình lớp 9 – Cách tính số đo góc ở bên trong đường tròn

[Hỗ trợ học toán hình lớp 9] – Cách tính số đo góc ở bên trong đường tròn. Phương pháp giải: Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

Toán hình lớp 9 – Tính số đo góc

[Hỗ trợ học toán hình lớp 9 trên mạng] – Phương pháp tính số đo góc. Phương pháp giải: Dựa vào một số phương pháp tính góc mà các em đã học, Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn, Góc nội tiếp (nhỏ hơn […]

Toán Hình lớp 9 – Tính số đo của góc ở tâm, của cung bị chắn

[Hỗ trợ học Toán Hình lớp 9] – Tính số đo của góc ở tâm, của cung bị chắn Phương pháp giải: Để tính số đo của góc ở tâm, chúng ta có thể đưa về tính số đo góc đã được học. Ngoài ra, còn có điều sau: Số đo của cung nhỏ bằng […]

Toán Hình lớp 9 – Phương pháp so sánh hai cung

[Hỗ trợ học Toán Hình lớp 9] – Phương pháp so sánh hai cung Phương pháp: Trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau thì cung bằng nhau nếu chúng có cùng số đo bằng nhau và nếu cung nào có số đo lớn hơn thì cung đó lớn hơn.  Hai dây bằng […]