Toán Lớp 3

Giáo viên Luyện thi Violympic Toán lớp 3 trên mạng

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập hiên nay, gia sư thủ khoa Toán Hà Nội cung cấp Giáo viên Luyện thi Violympic Toán lớp 3 trên mạng cho các em học sinh trên toàn quốc.   Nội dung giảng dạy: Hệ thống các kiến thức Toán lớp 3 cơ bản, Bồi dưỡng Toán lớp 3 […]

Bài Toán Lớp 3: Tìm Một Trong Các Phần Bằng Nhau Của Một Số

TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) ¼ của 28 m là…. b) 1/3 của 18 kg là… c) 1/5 của 30 phút là… d) 1/6 của 36 l là:… Bài 2. Cắt đi ¼ sợi dây dài 36 cm. Hỏi đoạn […]

Bài Tập Toán Lớp 3: Bảng Chia 6

BẢNG CHIA 6 Bài 1. Tính nhẩm: a) 18 : 6 =                  b) 12 : 6 =                  c) 90 : 6 =                  d) 42 : 6 = e) 24 : 6 =                  f) 54 : 6 =                   g) 30 : 6 =                  h) 96 : 6 = […]

Bài Tập Toán 3: Nhân Một Số Có Hai Chữ Số Với Số Có Một Chữ Số (Có Nhớ)

Bài Tập Toán 3: Nhân Một Số Có Hai Chữ Số Với Số Có Một Chữ Số (Có Nhớ)

Hướng dẫn làm bài tập toán lớp 3 của gia sư Tài Đức Việt. NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (có nhớ) Bài 1. Đặt tính rồi tính: a) 15 x 3         b)26 x 4         c) 45 x 6 d) 23 x 5        e) 12 x 6 Bài 2. Điền […]

Bài Tập Toán Lớp 3: Nhân Số Có Hai Chữ Số Với Số Có Một Chữ Số (không nhớ)

Bài tập toán lớp 3 – gia sư toán lớp 3. NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (không nhớ) Bài 1. Tính: a) 11 x 6         b) 22 x 4        c) 13 x 2         d) 11 x 5        e) 33 x 3 Bài 2. Điền số thích hợp vào […]

Bài Tập Toán lớp 3: Bảng Nhân 6

Một số bài toán về bảng nhân 6, được các gia sư toán lớp 3 sưu tập và hướng dẫn giải, kính mời quý phụ huynh và các em tham khảo. BẢNG NHÂN 6 Bài 1: Điền số vào chỗ trống: a) 6 x … = 36                        b) 6 x 8 = … x 6       c) […]