Toán Lớp 7

Chứng minh tồn tại vô hạn các số nguyên tố

Giới thiêu tiếp đến bạn đọc một bài toán được chứng minh bằng phản chứng đối với các em học sinh đang học lớp 7. Bài Toán: Chứng minh rằng tồn tại vô hạn các số nguyên tố. Lời giải: Giả sử chỉ có hữu hạn các số nguyên tố là p1; p2; p3; …; […]

Chứng minh 2016^n – 1 không chia hết cho 1000^n – 1

Chứng minh phản chứng là một trong những chuyên đề nâng cao trong chương trình toán 7. Tuy nhiên, đề tìm hiểu chuyên đề này không thể chỉ một bài viết mà đủ vì thế chúng tôi những gia sư chuyên toán sẽ thông qua bài toán sau mà giới thiệu đến các em học […]

Bài toán đếm số góc không bẹt tạo bởi một số đường thẳng

Những bài toán hay lớp 7 sẽ được gia sư toán giới thiệu và trình bày lời giải một cách chi tiết, xin mời các bạn đón đọc. Bài Toán: Qua điểm O, vẽ 4 đường thẳng phân biệt a)                 Có bao nhiêu góc trong hình vẽ? Trong các góc ấy, có bao nhiêu cặp […]