Gia sư môn Toán » Luyện thi 9 lên 10

Cho ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, với AB > AC. Kẻ đường cao AH, bán kính OA. Chứng minh OAH = ACB – ABC

Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, với AB > AC. Kẻ đường cao AH, bán kính OA. Chứng minh góc OAH = góc ACB – gócABC

Đây là một bài toán mà gia sư toán đã tìm được nhiều  cách giải khác nhau nhưng ở bài toán này việc sử dụng yếu tố vẽ thêm đường phụ là một vấn đề quan trong cho việc tìm ra các lời giải và là vấn đề khó đối với học sinh ở bài toán trên các bạn dạy gia sư môn toán cần cho học sinh chỉ ra kiến thức đã vận dụng vào giải bài toán.

– Kiến thức về hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.

– Góc nội tiếp, góc ở tâm, góc ngoài tam giác.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến