Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Cho số A = 5 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^5 +…+ 5^2014 + 5^2015. Tìm số dư khi chia số A cho 26.

Phụ huynh có nickname Nguyen Xuan Thang có hỏi bài toán lớp 6. Câu hỏi:

Cho số A = 5 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^5 +…+ 5^2014 + 5^2015. Tìm số dư khi chia số A cho 26.

Lời giải:

Ta có: A = 5 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^5 +…+ 5^2014 + 5^2015

A = 5 + 5^2 + 5^3 + (5^4 + 5^5 +…+ 5^2014 + 5^2015)

A= (5 + 5^3) + 5^2 + [(5^4 + 5^6) + (5^5 + 5^7) + … + (5^2012 + 5^2014) + (5^2013 + 5^2015)]

A = 5.26 + 25 + (5^4.26 + 5^5.26 + … + 5^2012.26 + 5^2013.26)
=> A chia cho 26 dư 25.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến