Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Cho: x1=1+2; x2=3+4+5; x3=6+7+8+9; x4=10+11+12+13+14; …; Tìm x100 =?

[Giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến] – Em có nickname BeBe Huong An có hỏi bài toán lớp 6:

Đề bài: Cho:
x1=1+2
x2=3+4+5
x3=6+7+8+9
x4=10+11+12+13+14

Tìm x100 =?

Hướng dẫn giải:

Đối với bài toán này em làm như sau:

x1 có 2 số hạng
x2 có 3 số hạng
x3 có 4 số hạng
x4 có 5 số hạng

x99 có 100 số hạng
=> Tổng các số hạng từ x1, x2, …, x99 là:
2 + 3 + 4 + … + 100 = (2 + 100).99/2 = 5049 (Số hạng cuối cùng của x99).
=> Số hạng đầu của x100 là: 5050.
Theo đề bài, suy ra: x100 có 101 số, số đầu tiên bắt đầu 5050
x100 = 5050 + 5051 + … + 5150
=> x100 = (5050 + 5150).101/2 = 515100.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến