Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Chứng minh rằng 2^n là tổng của hai số lẻ liên tiếp

[Bồi dưỡng HSG môn Toán khối 6] – Đề bài: Chứng minh rằng 2^n là tổng của hai số lẻ liên tiếp với mọi n thuộc số tự nhiên.

Hướng dẫn:

  • Ta có: 2^n = [2^(n – 1) – 1] + [2^(n – 1) + 1]
  • Vậy 2^n là tổng của hai số tự nhiên lẻ liên tiếp là: 2^(n – 1) – 1 và 2^(n – 1) + 1.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Mọi thông tin cần hỗ trợ học tập bồi dưỡng nâng cao Toán 6  vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến