Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Chứng minh rằng: 7/3 + 11/3^2 + 15/3^3 + … + 403/3^100 < 4,5

[Hỗ trợ giải toán lớp 6 trên mạng] – Bạn Thu Hằng có hỏi bài toán lớp 6 phần phân số: Chứng minh rằng: 7/3 + 11/3^2 + 15/3^3 + … + 403/3^100 < 4,5.

Giải:

Hỗ trợ giải toán lớp 6 trên mạng

Hỗ trợ giải toán lớp 6 trên mạng

Chúc các em học tập tốt 🙂

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến