Gia sư môn Toán » Luyện thi 9 lên 10

Chứng minh rằng chân của ba đường vuông góc đó thẳng hàng.

Gia sư toán xin giới thiệu đến các em học sinh đang luyện thi vào 10 hai bài toán kinh điển về chủ đề ba điểm thẳng hàng. Với các trình bày lời giải cũng như hướng đi giải quyết bài toán gia sư toán kỳ vọng bài viết mang lại những điều có ích giúp các em trong quá trình luyện tập.

BÀI TOÁN 3: Cho tam giác ABC nội tiếp  trong một đường tròn (O). M ; N ; P lần lượt là cá điểm chính giữa các cung nhỏ  ; . MN và NP cắt AB và AC theo thứ tự ở R và S. Chứng minh rằng: RS // BC và RS đi qua tâm  của đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

BÀI TOÁN 4: T ừ một điểm trên đường tròn ngoại tiếp của một tam giác bất kì hạ các đường  vuông góc xuống ba cạnh của tam giác ABC nội tiếp đường tròn. Chứng minh rằng chân của ba đường vuông góc đó thẳng hàng

(Đường thẳng này gọi là đường thẳng Simson)

Đối với bài toán trên là một bài toán khó yêu cầu học sinh phải huy động nhiều kiến thức có liên quan vì vậy ngay cả việc tìm ra lời giải đã khó việc tìm ra các cách giải khác nhau là một vấn đề quá khó, với bài này bản thân học sinh của tôi không làm được sau khi giáo viên gợi ý học sinh đã dần tư duy sáng tạo và tìm được hướng đi của bài toán. Đơn vị kiến thức được áp dụng để giải bài toán.

– Để chứng minh ba điểm thẳng hàng cần chứng minh hai góc kề có tổng số đo bằng 1800.

– Tứ giác nội tiếp đường tròn.

– Góc nội tiếp trong đường tròn.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến