Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Chứng minh rằng nếu (mp + nq) chia hết (m – n) thì (mq + np) cũng chia hết (m – n)

[Bồi dưỡng HSG môn Toán khối 6 – Chuyên đề về chia hết – chia có dư] – Đề bài: Chứng minh rằng nếu (mp + nq) chia hết (m – n) thì (mq + np) cũng chia hết  (m – n).

Hướng dẫn giải:

  • Ta xét hiệu sau: (mp+ nq) – (mq+ np) = m(p – q) – n(p – q) = (p – q).(m – n)
  • Ta có: (m – n) chia hết cho (m – n). Vậy, nếu (mp+ nq) chia hết (m – n) thì (mq + np) cũng chia hết cho (m – n) (đpcm).

Mọi thông tin cần hỗ trợ học tập vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến