Gia sư môn Toán » Toán Lớp 7

Chứng minh rằng nếu m và n là các số tự nhiên thì số: A = (5m + n + 1) (3m – n + 4) là số chẵn

[Bồi dưỡng HSG Toán THCS – Khối 7] – Đề bài: Chứng minh rằng nếu m và n là các số tự nhiên thì số: A = (5m + n + 1) (3m – n + 4) là số chẵn.

Giải:

Ta có: A = (5m + n + 1) (3m – n + 4) = (4m + m + n + 1)(2m + m – n + 4)

+) Nếu m, n cùng chẵn hoặc cùng lẻ => m + n hoặc m – n là số chẵn => A là số chẵn.

+) Nếu m chẵn và n lẻ hoặc m lẻ và n chẵn => m + n + 1 là số chẵn => 4m + m + n + 1 là số chẵn => A là số chẵn.

=> A là số chẵn (đpcm).

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến