Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Chứng tỏ rằng kết quả của phép nhân sau 3 x 3 x 3 x … x 3 (2000 thừa số 3) là số có ít hơn 1001 chữ số

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trực tuyến] – Đề bài: Chứng tỏ rằng kết quả của phép nhân sau: 3 x 3 x 3 x … x 3 (2000 thừa số 3) là số có ít hơn 1001 chữ số.

Giải:

Trong tích số A = 3 x 3 x 3 x … x 3 gồm 2000 thừa số 3, kết hợp từng cặp số 3 được A = (3 x 3) (3 x 3) … (3 x 3) = 9 x 9 x … x 9 gồm 1000 thừa số 9.

Xét số B = 9 x 10 x …x 10 thừa số 10 nên số B = 90…0 có 999 chữ số 0 và 1 chữ số 9, nghĩa là có 1000 chữ số.

Vì 9 < 10 nên A = 9 x 9 x … x 9 < B = 9 x10 x … x 10

Vậy số A có ít hơn 1001 chữ số.

Chúc các em HS lớp 6 học tập tốt 🙂

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến