Gia sư môn Toán » Hỗ trợ học toán lớp 4 trực tuyến

Có 3345 kg gạo đựng vào các túi, mỗi túi 9 kg. Cần ít nhất bao nhiêu túi?

[Hỗ trợ giải toán lớp 4 trực tuyến] – Hỏi: Có 3345 kg gạo đựng vào các túi, mỗi túi 9 kg. Cần ít nhất bao nhiêu túi?

Trả lời: 

Ta có: 3345 : 9 = 371 dư 6.

Vậy nếu như dùng 371 túi để đựng gạo thì còn thừ ra 6 kg nữa. Do đó, cần thêm một túi như thế.

Vậy số túi ít nhất phải dùng là: 371 + 1 = 372 (túi)

Đ/S: 372.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến