Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Có bao nhiêu số có ba chữ số tận cùng bằng 5

Một bài toán trồng cây hay do gia sư toán 5 hướng dẫn giải.

Đề Bài: Có bao nhiêu số có ba chữ số tận cùng bằng 5 ?

Hướng Dẫn Giải

Các số có ba chữ số tận cùng bằng 5 là: 105; 115; 125; … ; 985; 995.

Trong dãy số trên khoảng cách giữa hai số liên tiếp luôn là 10 đơn vị.

Từ 105 đến 995 có: (995 – 105) : 10 = 89 (khoảng cách)

Do đó, ta có: 89 + 1 = 90 (số)

Đ/S: 90 số.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến