Gia sư môn Toán » Gia sư Hỗ trợ giải toán THCS (6, 7, 8, 9), Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Có hai số tự nhiên nào có tổng bằng 1999 và tích bằng 5749 không?

[Hỏi đáp Toán lớp 6] – Đề bài: Có hai số tự nhiên nào có tổng bằng 1999 và tích bằng 5749 không?

Trả lời:

Tổng hai số 1999 nên suy ra: Có một số chẵn và một số lẻ. Vậy tích của hai số chẵn và số lẻ là một số chẵn. Đề bài cho tích của hai số bằng 5749.

=> Không có hai số tự nhiên nào thỏa mãn điều kiện trên.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến