Gia sư môn Toán » Học toán lớp 9 trên mạng

Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

[Hình học lớp 9] – Một số dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.

Dấu hiệu:

  • Tứ giác có tổng hai góc đối nhau bằng 180 độ.
  • Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối của đỉnh đó.
  • Tứ giác có bốn đỉnh cách đều một điểm. Điểm đó là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác.
  • Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc ß.

Chúc các em học tập tốt 🙂

 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến