Gia sư môn Toán » Học toán lớp 9 trên mạng

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Đề Số 2

[Tổng hợp đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán] – Đề số 2.

Mọi thông tin cần hỗ trợ học chương trình Toán lớp 9. ôn tập và luyện thi vào lớp 10 môn Toán trên toàn quốc vui lòng liên hệ văn phòng gia sư thủ khoa theo số máy: 0936.128.126 (Hỗ trợ trực tuyến 24/7).

ĐỀ SỐ 2

1. Cho phương trình x2 + mx + 2 = 0.

  • a. Tìm m để phương trình có nghiệm
  • b. Tìm m để 2 nghiệm của phương trình thỏa điều kiện: (1 – x1)(1 – x2) = 7

2. Vẽ đồ thị hàm số (P): y =  2x2/3

Tìm m để đường thẳng (D): y = x + m cắt (P) tại 2 điểm.

3. Quảng đường AB dài 96km, lúc 7 giờ xe A đi từ A đến B. Sau đó 32 phút, xe B đi từ B đến A được 1/3 đoạn đường thì gặp xe A. Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng xe A đi nhanh hơn xe B 10km/h.

4. Cho đường tròn (O), đường kính AB và tiếp tuyến xBy. Lấy C và D trên 2 nửa đường tròn khác nhau, AC cắt Bx tại M; AD cắt By tại N. Chứng minh:

  • a. ΔADC đồng dạng ΔAMN
  • b. Tứ giác MNDC nội tiếp
  • c. AC.AM = AD.AN

5. Cho ΔABC và SA vuông góc (ABC) tại A, vẽ đường cao BH của ΔABC và đường cao HK của ΔSHC. Chứng minh

  • a. BH vuông góc (SAC)
  • b. BK vuông góc SC.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến