Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 1: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 1993 – 1994

ĐỀ SỐ 1: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG HÀ NỘI- AMSTERDAM

Năm học: 1993- 1994

(Thời gian: 90 phút)

Bài 1: (2,5đ) Tìm số có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng chục và nếu lấy số đó cộng với 8 sẽ được số có ha chữ số giống nhau.

Bài 2: (3,5đ) Ba xe ô tô cùng đi một lúc từ A để đến B, vận tốc ô tô thứ nhất là 30km/giờ, vận tốc ô tô thứ hai là 45 km/giờ. Ô tô thứ ba đến B sớm hơn ô tô thứ nhất 30 phút và chậm hơn ô tô thứ hai 40 phút. Tính quãng đường AB và vận tốc ô tô thứ ba.

Bài 3: (3.5đ) Hãy xoá bỏ ba chữ số bất kỳ của số 5427892056 sao cho nó có bảy chữ số còn lại mà các số vẫn giữ nguyên vị trí cũ là nhỏ nhất. Giải thích.

Bài 4: (2,5đ) Cho hình vuông ABCD cạnh 5cm. Từ B và D kẻ hai đường thẳng song song với AC. Từ A kẻ một đường thẳng cắt hai đường thằng song song trên lần lượt tại E và F. Tính diện tích tam giác CEF.

Xem Đề Số 2: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 1994 – 1995

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến