Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 16: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2011 – 20012

Đề Số 16: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG HÀ NỘI- AMSTERDAM

Năm học: 2011 – 2012

(Thời gian: 45 phút)

PHẦN I: + Điểm mỗi bài là 1 điểm

Bài 1. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó là 23.

Bài 2. Tìm  ab  biết:  ab = ba × 3 + 6.

Bài 3. Giá 11 cái bút bằng giá của 2 quyển vở và 1 quyển sách. Giá của 5 quyển vở bằng giá của 3 quyển sách. Hỏi giá 10 quyển vở và 9 quyển sách bằng giá của bao nhiêu cái bút?

Bài 4. Hiện nay, tuổi bố bằng tuổi mẹ cộng với tuổi con. Khi tuổi mẹ bằng tuổi bố hiện nay thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con và tổng số tuổi của ba người bằng 90. Tính tuổi con hiện nay?

Bài 5. Xếp  các hình  lập phương  nhỏ có cạnh 2 cm thành  hình  lập phương  lớn có thể tích bằng 216 cm³. Sau đó lấy đi một hình lập phương nhỏ ở chính giữa mặt bên hình lập phương lớn. Tính diện tích toàn phần của hình còn lại.

Bài 6. Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, một cửa hàng giảm giá 10% so với giá định bán nhưng vẫn có lãi 12,5% so với tiền vốn. Hỏi nếu không hạ giá thì cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn?

Bài 7. Một người đi từ A đến B bằng xe đạp trong 4 giờ với vận tốc 12 km/giờ,  sau đó đi bằng xe máy trong 6 giờ thì đến B. Lúc về, người đó đi bằng xe máy trong 2 giờ rồi đi ô tô trong  3 giờ  thì  về  đến  A. Biết  vận  tốc  xe  máy  bằng  nửa  vận  tốc  ô tô,  tính độ dài  quãng đưỡng AB?

Bài  8.  Cho  tam  giác  ABC   có M nằm trên BC sao cho BM = MC; N nằm trên AC sao cho CN = 3NA. Nối MN kéo dài cắt AB kéo dài tại E, diện tích tam giác AEN = 27 cm2. Tính diện tích tam giác ABC.

Bài 9. Tổng của ba số là 2904. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương là 3 dư 1. Nếu lấy số thứ hai chia cho số thứ ba cũng được thương là 3 dư 1. Tìm số thứ nhất?

Bài 10. Tìm x sao cho:

bai9-2011

PHN II. Hc sinh phi trình bày bài gii (mi bài 2,5 đim)

Bài 1. Một giải bóng đá có bốn đội A, B, C, D tham gia. Mỗi đội đấu với từng đội còn lại một trận. Đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm, nếu hòa mỗi đội được 1 điểm. Kết quả đội A được 7 điểm, đội B được 5 điểm, đội C được 3 điểm, đội D được 1 điểm. Hỏi có mấy trận hòa và trận đấu giữa đội A với đội C có kết quả như thế nào?

Bài 2. Cho 4 số tự nhiên bất kỳ  a, b, c, d a > b > c > d ) . Chứng tỏ rằng tích của tất cả các số tự nhiên là hiệu của hai trong bốn số đã cho là một sô chia hết cho 12.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến