Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 18: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2013 – 2014

Đề Số 18: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG HÀ NỘI- AMSTERDAM

Năm học: 2013 – 2014

(Thời gian: 45 phút)

Bài viết trước: Đề Số 17: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2012 – 2013

Bài viết sau: Đề Số 19: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2014 – 2015

PHẦN I: + Điểm mỗi bài là 1 điểm

Bài 1.   Cho các  chữ số  1; 2; 3; 4; 5. Hỏi từ các chữ số trên lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau?

Bài 2. Tìm x biết:       bai2-2013

Bài 3.   Tổng 3 số chẵn liên tiếp bằng 2028. Tìm ba số đó?

Bài 4.   Trong một cuộc thi có 60 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng 1/6 được điểm, mỗi câu trả lời  sai bị  trừ 1/2 điểm. Một bạn học sinh được tổng điểm là 8. Hỏi học sinh đó trả lời đúng mấy câu ?

Bài 5.   Một người đi từ A đến D phải đi qua hai địa điểm B và C. Vận tốc lúc đi  trên các quãng đường AB, BC, CD lần lượt là 9 km/giờ, 12 km/giờ và 18 km/giờ.  Lúc về vận tốc trên các quãng đường DC, CB, BA lượt là 9 km/giờ, 12 km/giờ và 18 km/giờ. Cả đi và về hết 5 giờ. Tính độ dài quãng đường AD.

Bài 6.   Hai máy cùng gặt  xong một thửa ruộng hết 12 giờ. Nếu máy I gặt một mình trong 4 giờ, rồi máy II gặt tiếp thêm 9 giờ nữa thì được 7/12 thửa ruộng. Hỏi nếu máy I gặt một mình thì gặt xong thửa ruộng trong bao lâu?

Bài 7.   Người ta sử dụng các khối lập phương nhỏ  có cạnh bằng 1 cm để xếp thành một khối lập phương lớn. Biết tổng tất cả các khối lập phương nhỏ xếp trên các cạnh và đỉnh của hình lập phương lớn là 104. Tính thể tích khối lập phương lớn được tạo thành.

Bài  8.    Một cửa hàng định giá bán một chiếc áo  lãi 10% so với giá nhập hàng. Trên thực tế chiếc áo chỉ bán được với giá bằng 85% so với giá định bán và đã lỗ 6500 đồng. Hỏi chiếc áo được nhập với giá bao nhiêu?

Bài 9.    Cho  3  hình  vuông  MNPG,  ABCD  và  HEFG như  hình  vẽ.  Tính  tỉ số diện tích của hình tròn nằm   trong   hình   vuông   ABCD   và   hình   tròn  nằm trong  hình vuông  HEFG.

bai9-ams-2013

Bài 10.   Tính tổng:bai10-2013

PHN II.

Bài 1. Cho hình chữ nhật ABCD, F là một điểm bất kì trên cạnh AD, BF cắt CD kéo dài tại điểm E. Nối điểm A với điểm E. Tính diện tích tam giác  AEF, biết  AF  =  3  cm,  BC  =  5  cm,  AB  =  7  cm.

Bài 2. Tìm số có 4 chữ số khác nhau abcd sao cho:

abcd + bcd + cd + d = 8098

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến