Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 19: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2014 – 2015

Đề Số 19: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG HÀ NỘI- AMSTERDAM

Năm học: 2014 – 2015

(Thời gian: 45 phút)

Xem bài viết: Đề Số 18: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2013 – 2014

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến