Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 2: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 1994 – 1995

Đề Số 2: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG HÀ NỘI- AMSTERDAM

Năm học: 1994- 1995

(Thời gian: 120 phút)

Bài 1: (5đ) Xét số abc sao cho:

abc = ab + bc + ca + ac + cb + ba

a)     Chứng minh rằng abc là số chẵn và chia hết cho 11.

b)     Tìm số  biết a = 1.

Bài 2: (5đ) Trong năm học vừa qua, một lớp 5 chuyên Toán có tỷ lệ học sinh giỏi học kỳ I là 35%, học kỳ II là 37,5%. Hỏi số học sinh giỏi học kỳ II của lớp đó là bao nhiêu? (số học sinh lớp đó giữ nguyên từ đầu đến cuối năm học)

Bài 3: (5đ) Phép nhân dưới đây có gì sai không, tại sao?

ams-2004

Bài 4: (5đ) Cho hình thang ABCD (đáy AD, BC) hai đường chéo AC, BD cắt nhau tại điểm M. Tính diện tích các tam giác MAB, MBC, MCD biết rằng AD = 20cm; BC = 10cm và đường cao của hình thang bằng 12cm.

Xem tiếp: Đề Số 3: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 1995 – 1996

Xem lại: Đề Số 1: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 1993 – 1994

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến