Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 21: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Marie Curie 1995 – 1996

Đề Số 21: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG MARIE CURIE

Năm học: 1995 – 1996

(Thời gian: 90 phút)

Xem danh sách các đề thi tuyển sinh môn toán vào 6 của các trường hà nội – amsterdam, marie curie, nguyễn tất thành

Câu 1: ( 2.5đ ) Tính:

a)     37064 – 64 × ( 82 + 42966 : 217 )

b)    320 – ( 120,5 + 95,25 + 5,25 ) + 84 : 12 × 12,5

Câu 2 ( 2 đ) : Hai bến song A và B cách nhau 54 km. Một canô xuôi dòng từ A Dến B hết 2 giờ, nhưng khi chảy ngược dòng từ B về A thì hết 3 giờ. Tính vận tốc của dòng nước chảy.

Câu 3 (2.5đ) : Nếu them một chữ số 0 vào bên phải và chữ số 1 vào bên trái một số có hai chữ số thì được một số lớn gấp 50 lần số đã cho. Hãy tìm số đó.

Câu 4 ( 3đ ) : Cho tam giác ABC có điểm D ở chính giữa cạnh AC và điểm E ở chính giữa cạnh AB. Hai đoạn thẳng BD và CE gặp nhau ở điểm G ( như hình vẽ ):

a)     So sánh diện tích hai tam giác GBE và GCD.

b)    So sánh diện tích ba tam giác GAB, GBC, GCA

c)     Kéo dài AG cắt BC ở điểm M. So sánh hai đoạn thẳng MB và MC.

bai4-1995

Câu 5 ( không bắt buộc, nếu làm được sẽ thêm một điểm vượt khung )

Có một thùng dầu đựng 12 lít dầu hỏa. Chỉ dùng một can 8 lít và một can 5 lít làm thế nào để chia được số dầu đó thàn 2 phần bằng nhau?

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến