Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 22: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Marie Curie 1996 – 1997

Đề Số 22: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG MARIE CURIE

Năm học: 1996 – 1997

(Thời gian: 90 phút)

Danh sách: Đề thi môn toán vào 6 các trường chuyên cả nước

Câu 1 ( 2đ)

a) Tìm tỉ số phần trăm của các số sau: 1800 m và 4 km; 8,7 và 7(1/4) {bảy một phần tư}

b) Chứng minh  95/96  nhỏ hơn  96/97

Câu 2 ( 2.5đ): Tổng của ba số là 1996. Số thứ nhất hơn tổng của hai số kia là 56. Nếu bớt ở số thứ hai đi 42 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ 3. Tìm ba số đó?

Câu 3: (2.5đ) : Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý :

bai3-1996-marie

Câu 4 ( 3đ ) Cho hình vẽ : ABCD là hình chữ nhật , AB = 4cm , các đường tròn tâm A và tâm D cùng bán kính r = AB cắt cạnh AD tại G và E.

a) So sánh diện tích hình 1 và hình 2 nếu biết diện tích hình chữ nhật bằng nửa diện tích hình tròn tâm A bán kính r .

b) Tính độ dài đoạn EG.

bai4-1996-marie

Câu 5 ( không bắt buộc, nếu làm được sẽ thêm một điểm vượt khung )

Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ toán học tổ chức một cuộc họp. Biết rằng người đến sau đều lần lượt bắt tay người đến trước ( không có những người đến cùng một lúc )

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến