Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 23: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Marie Curie 1997 – 1998

Đề Số 23: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG MARIE CURIE

Năm học: 1997 – 1998

(Thời gian: 90 phút)

Câu 1 ( 2.5đ): Tìm số tự nhiên y biết rằng :

a)   y/15 = 2/5

b)   3/(y – 7) = 27/135

c) 320 : y -10 = 5 × 48 : 24;

Câu 2 ( 2.5 đ) : An kém Bình 12 tuổi, năm 1997 tuổi của An bằng 3/7 tuổi của Bình. Hỏi năm 2000 tuổi của An bằng bao nhiêu phần trăm ( %) tuổi của Bình?

Câu 3 ( 2.5đ ) : Lúc 5 giờ sáng, một lái xe tải chạy từ A đến B. Sauk hi xe tải chạy được 2 giờ thì một xe con khởi hành từ B chạy về A gặp xe tải sau 1 giờ 36 phút. Tính thời gian xe con chạy từ B về A, biết rằng xe tải chạy đến B lúc 11 giờ.

Câu 4: ( 2.5đ) Cho hình  thang vuông ABCD có góc A và D vuông. Vẽ đường cao BH. AC cắt BH tại G. Hãy so sánh diện tích tam giác DGH và diện tích tam giác GBC.

bai4-1997

Câu 5 ( không bắt buộc, nếu làm được sẽ thêm một điểm vượt khung )

Một ông bố chia gia tài cho bốn người con. Khi chia đàn cừu 15 con, ông nói : “ Bố cho anh cả 1/2 đàn cừu, anh Hai 1/4 đàn cừu , anh Ba   1/8  đàn cừu và anh Tư 1/16   đàn cừu, nhưng không mổ hoặc bán con cừu nào. Ai chia được đàn cừu thì sẽ được thưởng một con bò “ Các người anh đều chịu , người con út thông minh nhất đã chia được đàn cừu theo yêu cầu của Bố. Hỏi anh Tư ( con út ) đã chia đàn cừu như thế nào?

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến