Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 26: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Marie Curie 2000 – 2001

Đề Số 26: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG MARIE CURIE

Năm học: 2000 – 2001

(Thời gian: 90 phút)

Xem đề thi môn toán vào 6 trường Marie Curie năm 1999

Câu 1 ( 3đ ) :  Tìm X biết :

bai1-2000

Câu 2 ( 2đ ): Tuấn và Tú có tất cả 87 viên bi. Nếu Tuấn cho Tú 8 viên bi thì tú nhiều hơn tuấn 3 viên bi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Câu 3 (3đ): Có 536 kg gạo đóng trong hai loại bao:một loại 25 kg mỗi bao, một loại 48 kg mỗi bao. Tổng số bao là 15. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu bao ?

Câu 4 (3đ): Cho tứ giác ABCD.  Gọi M , N , P , Q lần lươt là các điểm chính giữa của các cạnh AB, BC, CD, DA ( Hình vẽ ). Hãy so sánh diện tích vủa tứ giác MNPQ và diện tích của tứ giác ABCD.

bai5-2000

Câu 5 ( không bắt buộc, nếu làm được sẽ thêm một điểm vượt khung )

Giá xăng dầu tăng lên 20%. Đến nay, sau một thời gian, lại giảm 20%. Hỏi giá xăng hiện nay so với giá xăng dầu khi chưa tăng thì đắt hay rẻ hơn mấy phần trăm ?

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến