Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 28: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Marie Curie 2002 – 2003

Đề Số 27: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG MARIE CURIE

Năm học: 2002 – 2003

(Thời gian: 90 phút)

Xem đầy đủ: Các đề thi toán vào 6 của Marie Curie

Câu 1 (3đ):

a)  Tính nhanh tổng tất cả các số thập phân có phần nguyên là số lớn nhất có hai chữ số và phần thập phân có một chữ số khác không (0).

b)  Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết tích sau có số tận cùng là số nào:

1×2×3×4×5×6×7×8×9 ?

Câu 2 (2đ): Một lớp học, nếu xếp 3 học sinh ngồi vào một bộ bàn ghế thì thừa 4 em. Nếu xếp 5 học sinh ngồi vào một bộ bàn ghế thì thừa 4 bộ bàn ghế. Hỏi lớp học có bao nhiêu bộ bàn ghế, bao nhiêu học sinh ?

Câu 3 ( 2đ): Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước thì sau 3 giờ bể đầy. Khi bể cạn, người ta mở hai vòi cùng một luc trong 20 phút, sau đó đóng vòi A, vòi B chảy tiếp 4 giờ nữa thì đầy bể. Hỏi nếu chảy một mình thì mỗi vòi phải chảy bao nhiêu lâu mới đầy bể?

Câu 4 ( 3đ ) : Cho tam giác cân ABC cạnh AB bằng cạnh AC. Vẽ đường cao BH và CK. Trên cạnh AB lấy điểm M. Trên AC kéo dài về phía C lấy điểm N sao cho CN bằng BM. Nối M với N, đoạn MN cắt đáy BC tại I (hình vẽ).

a)  So sánh độ dài hai đoạn bH và CK?

b)  So sánh diện tích tam giác MIC và diện tích tam giác NIC ?

c)  So sánh độ dài hai đoạn IM và IN?

marie-2002

marie-2002

Câu 5 ( không bắt buộc, nếu làm được sẽ thêm một điểm vượt khung )

Rùa và thỏ chạy thi trên một con đường thẳng. Vì 1 bước của Thỏ bằng 8 bước của Rùa nên Thỏ tin rằng nó sẽ thắng. Thỏ cho Rùa chạy trước. Khi Rùa chạy được 17 bước của thỏ và chỉ còn cách đích 80 bước của Rùa thì Thỏ bắt đầu chạy. Nhưng Thỏ vẫn chủ quan, cứ cho Rùa chạy 3 bước thì Thỏ mới chạy 1 bước ( 1 bước Thỏ vẫn bằng 80 bước Rùa ). Hỏi ai đến đích trước ?

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến