Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 4: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 1999 – 2000

Đề Số 4: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG HÀ NỘI- AMSTERDAM

Năm học: 1999 – 2000

(Thời gian: 45 phút)

Tham khảo: Đề Số 3: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 1995 – 1996

Và Đề Số 5: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2000 – 2001

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức: bai1-4

Câu 2: An mang hồng đi đổi lấy táo và lê. Cứ 7 quả hồng thì đổi được 2 táo và 1 lê. Cứ 3 quả táo thì đổi đươc 2 lê. Nếu đổi hết số hồng mang theo thì được 18 táo và 15 lê. Hỏi An mang đi bao nhiêu quả hồng?

Câu 3: Viết số tự nhiên nhỏ nhất gồm các chữ số khác nhau có tích các chữ số

Câu 4: Tìm x sao cho: x – 270 : 45 = 120.

Câu 5:  Hai thùng A và B có tổng cộng 327 lít dầu. Nếu lấy 30 lít ở thùng A đổ sang thùng B thì thùng B nhiều hơn thùng A 13 lít. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Câu 6:  Một trường học cho học sinh lao động. Hôm đầu 20 em làm việc trong 2 giờ được 16 m2. Hỏi hôm sau 50 em làm việc trong 3 giờ được bao nhiêu m2. (Năng xuất làm việc như nhau)

Câu 7:  Kết quả dãy tính sau tận cùng là chữ số nào:

1991 x 1992 x 1993 x 1994  + 1995 x 1996 x 1997 x 1998 x 1999

Câu 8: Tính : (1000 x 0,1 – 900 x 0,1 – 90 x 0,1) x (142 x 0,5 – 240 x 0,25)

Câu 9: Tại một trường học đầu năm có số học sinh trai bằng số học sinh gái. Cuối học kỳ I trường nhận thêm 38 em gái và 6 em trai, nên số học sinh gái chiếm 52% tổng số học sinh toàn trường. Hỏi đầu năm trường có bao nhiêu học sinh?

Câu 10: Cho hình chữ nhật ABCD và các điểm M, O, I sao cho: MI = ID và AO = OI (xem hình vẽ)Biết diện tích tam giác MOI bằng 25m2Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu ha?  b10-1999

Câu 11:  Một người gửi tiết kiệm 8.000.000 đ với lãi xuất 1,5% một tháng. Hỏi sau 2 tháng người đó lĩnh được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi? Biết rằng tiền lãi của tháng trước cũng nhập vào thành vốn của tháng sau.

Câu 12:   Một khối lập phương bằng sắt nặng 5,4 kg. Hỏi một khối lập phương bằng sắt có cạnh bằng 1/3 cạnh của hình lập phương đã cho sẽ nặng bao nhiêu g?

Câu 13: Tìm một số thập phân. Biết rằng lấy số đó cộng với 4,75 sau đó nhân với 2,5 rồi trừ đi 0,2. Cuối cùng đem chia cho 1,25 thì được kết quả là 13,84

Câu 14: Cho hai phân số có tổng bằng 2/3, hiệu bằng 1/9. Tìm hai phân số đó

Câu 15: Tìm  x sao cho : (2 + x) + (4 + x) + (6 + x) + … + (52 + x) = 780

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến