Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 5: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2000 – 2001

Đề Số 5: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG HÀ NỘI- AMSTERDAM

Năm học: 2000 – 2001

(Thời gian: 45 phút)

Bài viết liên quan: Đề Số 4: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 1999 – 2000

Và Đề Số 6: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2001 – 2002

Câu 1: Tính: (48 x 0,75 – 240 : 10) – (16 x 0,5 – 16 : 4)

Câu 2: Trung bình cộng của số bé nhất có 4 chữ số và số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là bao nhiêu?

Câu 3: Giá gạo tháng 3 cao hơn tháng 2 là 20%. Giá gạo tháng 4 thấp hơn tháng 3 là 10%. Hỏi giá gạo tháng 4 so với tháng 2 cao hơn hay thấp hơn bao nhiêu %?

Câu 4: Một số được viết bởi 500 chữ số 6. Hỏi nếu lấy số đó chia cho 15 thì phần thập phân là bao nhiêu?  

Câu 5: Trong một chiếc hộp có 8 bi đỏ, 6 bi xanh và 13 bi vàng. Không nhìn vào hộp, hỏi phải lấy ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có 5 viên bi cùng mầu?

Câu 6: Cho tam giác ABC có các cạnh AC = 18 cm; BC = 22 cm.Biết các tam giác ABD, AEG, CDE, DEG có diện tích bằng nhau. Tính AE, DC  bai6-2000

Câu 7: Tìm một số nguyên điền vào chỗ chấm để được kết quả đúng: 7/15 < …/40 < 8/15

Câu 8: Người ta trộn 30 tấn quặng sắt chứa 45% sắt với 50 tấn quạng sắt chứa 75% sắt. Hỏi sau khi trộn xong hỗn hợp chứa bao nhiêu phần trăm sắt?

Câu 9: Sau khi đi được 2/3 quãng đường, một ôtô tăng vận tốc thêm 20% vận tốc cũ. Do đó ôtô đến sớm 15′ so với dự định. Hỏi thời gian dự định đi cả quãng đường là bao nhiêu?

Câu 10: Cho dãy số 7, 8, 10, 13, 17, …….Hỏi số hạng thứ 50 của dãy là bao nhiêu?

Câu 11: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 42

Câu 12: Để làm xong một công việc, nếu người thứ nhất làm một mình thì phải mất 5h mới xong. Người thứ hai làm một mình thì phải mất 7h mới xong. Hỏi nếu cả hai người cùng làm công việc đó thì sau bao lâu sẽ xong?

Câu 13: Tổng hai số thập phân là 60,1. Nếu dịch dấu phẩy của số nhỏ sang phải một chữ số rồi đem trừ đi số lớn thì được 219,52. Tìm hai số đó.

Câu 14: Một miếng tôn hình chữ nhật có chu vi 22dm, chiều dài hơn chiều rộng 1 dm. Người ta cắt 4 hình vuông bằng nhau ở 4 góc, mỗi hình có diện tích 100 cm2 rồi gấp lên thành một hình hộp không có nắp. Tính thể tích của hình hộp này

Câu 15: Tìm x biết : 252/x = 84/97

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến